SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS       |     SKICKA PRESSRELEASE                                                                  FÖLJ OSS PÅ TWITTER OCH FACEBOOK FÖR FLER NYHETER    twitter    fb front                               
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta |    

        

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri Kommun och Förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och Motor Teknik och IT Ekonomi och Finans

 

 

dematic

 

 

 

  | NYHETER                                                                                                                           -         Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease 


    

 

 

Kommunsektorn lånar rekordbilligt på totalen – men räntorna på nya lån har stigit

 

 

 

Kommuninvest publicerar idag en ny upplaga av rapporten ”Kommunsektorns skuldförvaltning”. Den ger en bild av upplägg och villkor för kommunsektorns samlade låneskuld. De nya data som nu presenteras gäller för första kvartalet (Q1) 2021.

Rapporten är baserad på Kommuninvests utlåning och de uppgifter som kommuner, kommunala bolag och regioner registrerat i skuldförvaltningsverktyget KI Finans. Data för Q1 bygger på info från 6 421 lån, certifikat och obligationer till ett totalt värde av 501 miljarder kr samt 1 737 derivatkontrakt vars underliggande lånebelopp motsvarar 183 miljarder kr.

 

Total låneskuld

 

Sett till kommunsektorns totala låneskuld minskade genomsnittsräntan, inklusive derivat, från fjärde kvartalet (Q4) 2020 till Q1 2021 med 4 baspunkter till 0,94 procent. Det är den lägsta noteringen sedan denna tidsserie inleddes 2017. Snitträntan exklusive derivat steg i stället från 0,47 till 0,50 procent.

Den genomsnittliga kapitalbindningen för kommunsektorns totala låneskuld var 2,88 år vid utgången av Q1 2021. Detta var en minskning från Q4 2020, då den låg på 2,91 år. 25 procent av lånestocken förfaller inom 12 månader. Motsvarande siffra för Q4 var 24 procent.

Räntebindningen, inklusive derivat, för kommunsektorns totala låneskuld uppgick i genomsnitt till 2,94 år vid utgången av Q1 2021. Det var en minskning relativt Q4 2020, då noteringen var 2,97 år. Användningen av derivat gjorde att räntebindningen förlängdes från 1,66 till 2,94 år.

 

Nya affärer Q1 2021

 

Sett till de nya affärer som gjordes under Q1, i form av nyupplåning och refinansering, var genomsnittsräntan, inklusive derivat, 0,29 procent. Detta var en uppgång jämfört med den nivå på 0,15 procent som noterades för Q4 2020.

Kapitalbindningen för nya affärer under Q1 var i genomsnitt 2,52 år. Räntebindningen, inklusive derivat, låg på 2,68 år. Motsvarande siffror för Q4 2020 var 2,89 respektive 1,93 år.

 

– Efter att länge ha varit låga har marknadsräntorna stigit i början av 2021. Detta har gett återverkningar i kommunsektorns upplåning. Samtidigt som snitträntan för den totala låneskulden nu är rekordlåg, 0,94 procent, har räntorna för nya affärer stigit markant. Det är svårt att säga vart marknadsräntorna tar vägen framöver. Men kommuner och regioner gör klokt i att ta höjd för ökade upplåningskostnader. Detta blir särskilt viktigt i ljuset av att kapital- och räntebindningen är relativt kort. Fortsatt stigande marknadsräntor skulle snabbt få genomslag i kommunsektorns samlade låneportfölj, säger Emelie Värja, forsknings- och utbildningschef på Kommuninvest.

 

Rapporten finns tillgänglig här.

 

Källa: Kommuninvest

 

 

ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Nyheter
 

 

 

 

 

 

 

 

__ANNONS___________________________

 

santasalo

 

jehander

 

huddinge stål

 

sbs

 

hyrex

 

eldon

 

jämställdhetsmyndigheten front

 

gentekniknämnden

 

autoliv front

 

structor

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 

norwegian

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.