SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS       |     SKICKA PRESSRELEASE                                                                  FÖLJ OSS PÅ TWITTER OCH FACEBOOK FÖR FLER NYHETER    twitter    fb front                               
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta |    

        

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri Kommun och Förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och Motor Teknik och IT Ekonomi och Finans

 

 

dematic

 

 

 

  | NYHETER                                                                                                                           -         Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease 


    

 

Forskare med fokus på interaktion mellan människa och maskin: Lars Walter och Ulrika Lundh Snis på Högskolan Väst. Foto: Andreas Borg.

Forskare med fokus på interaktion mellan människa och maskin: Lars Walter och Ulrika Lundh Snis på Högskolan Väst. Foto: Andreas Borg.

 

Teknikomställningen kräver nytänk om lärande

 

Industri 4.0 förändrar arbetslivet för många. Digitaliseringen ställer krav på nya kunskaper, nya sätt att samarbeta, nya sätt att leda och organisera arbetet. Men hur gör man? Forskare på Högskolan Väst söker svaren tillsammans med industrin.

 

– Digitaliseringen är en av flera stora strukturomvandlingar som pågår i samhället. Den nya tekniken innebär förändringar och utmaningar på flera områden – inte minst inom industrin, säger Lars Walter, professor i Arbetsintegrerat lärande på Högskolan Väst.

 

– Kompetensutveckling kommer att vara en central fråga de närmaste tio åren. Det räcker inte med att ta in unga nyutbildade människor. Nya roller och arbetssätt väntar alla som jobbar inom tillverkningsindustrin. Men det behöver inte nödvändigtvis innebära jättestora förändringar för alla.

Många industriföretag kommer att investera stort i ny teknik. Lars påpekar att det är lika viktigt att investera i personalens kompetensutveckling och ha förståelse för komplexiteten i teknikomställningen.

 

"Låt personalen delta i processen från start"

 

– Industriledare verkar generellt sett inte vara så oroliga över den nya tekniken, utan funderar mer över hur medarbetarna ska ta emot den. Innan företag investerar i exempelvis en ny robotpark behöver ledningen ta på sig medarbetarnas glasögon. Hur påverkar den nya tekniken arbetet för operatören, mellanchefen, ekonomen med flera? Vilka nya kompetenser behöver de?

– Det fungerar oftast inte att först ta in tekniken och sedan ta tag i kompetensutvecklingen. Om resultatet ska bli optimalt måste personalen delta i processen från start. På så vis kan kostsamma misstag undvikas och omställningen blir smidigare och snabbare.

 

Ingenjörer och samhällsvetare forskar tillsammans

 

Lars och hans forskarkollegor på Högskolan Väst fördjupar sig i frågor kring hur industrin kan integrera medarbetarna i teknikomställningen på ett bra sätt. I högskolans relativt nystartade forskningsmiljö Primus bedrivs tvärvetenskaplig forskning inom teknik och lärande. Ingenjörer och samhällsvetare forskar och lär tillsammans med industriföretag i en rad olika industrirelevanta projekt.

– Helheten är viktig. Teknik och lärande är två perspektiv som behöver giftas samman. Vi arbetar inte i stuprörsmodellen, utan knyter ihop det högteknologiska kunnandet med kunskaper om mänskligt beteende, säger Lars.

 

Hur integrera artificiell och mänsklig intelligens på smart sätt?

 

Ett av flera forskningsprojekt är Artificial and Human Intelligence through learning (A-HIL) som leds av professor Ulrika Lundh Snis. Här samverkar forskarna med Siemens Energy och GKN Aerospace.

 

– Vårt arbete handlar om att förstå hur artificiell och mänsklig intelligens kan integreras på ett smart sätt i företagens digitaliseringsprocess. Utan den kunskapen finns en risk att tilltron till tekniken antingen blir alltför stor eller att den urholkas, berättar Ulrika.

– Medarbetarnas yrkeskunnande är lika viktigt i framtiden, även om yrkesrollerna kommer att se annorlunda ut. För att lyckas väl med teknikomställningen behöver medarbetarna delta i utformningen av de nya produktionsuppläggen. Deras kunnande och erfarenheter behöver vävas in i de nya digitala verktygen.

 

I projektet A-HIL identifierar forskarna nya arbetsmodeller och kritiska faktorer för organisering och lärande i teknikomställningen.

 

– Det är en stor lärprocess för alla funktioner i företaget. Kompetensutveckling behöver göras på nya sätt, chefer och företagsledning får en ny typ av beslutsunderlag och organiseringen påverkas.

 

Källa: Högskolan Väst

 

ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Nyheter
 

 

 

 

 

 

 

 

__ANNONS___________________________

 

santasalo

 

jehander

 

huddinge stål

 

sbs

 

hyrex

 

eldon

 

jämställdhetsmyndigheten front

 

gentekniknämnden

 

autoliv front

 

structor

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 

norwegian

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.