SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS      |      SKICKA PRESSRELEASE                                                                                    FÖLJ OSS PÅ TWITTER OCH FACEBOOK FÖR FLER NYHETER    twitter    fb front  
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta |

              

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri Kommun och Förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och Motor Teknik och IT Ekonomi och Finans

 

 

 

 

 

 

| NYHETER EKONOMI                                                                                           Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease                                    

        

 

Färre sena betalningar under pandemin, men skuldbeloppen ökar

 

Färre sena betalningar under pandemin, men skuldbeloppen ökar

 

   

Trots att Covid-19 har medfört en ekonomisk kris och ökande arbetslöshet har antalet inkassoärenden minskat under pandemin. Under slutet av 2020 återgick antalet ärenden dock till nivåer nära före pandemin, samtidigt som beloppen för de skulder som skickas in för inkassering har ökat. Det visar en ny rapport från Intrum, Sveriges och Europas största kredithanteringsföretag, som baseras på företagets egen data.

 

Den nya rapporten, Nordic Debt Collection Analysis, bygger på data från hundratusentals inkassoärenden från Intrums verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland under 2020. Rapporten visar att pandemin har haft en omedelbar effekt på antalet inkassoärenden i Sverige.

I april 2020 var antalet inkassoärenden 7 procent färre jämfört med april 2019, och antalet sena betalningar fortsatte därefter att minska under våren och sommaren. Men trenden vände under hösten 2020 och under årets sista tre månader återgick antalet ärenden till strax under nivåerna före utbrottet av Covid-19.

 

“I början av pandemin införde många kreditgivare nya riktlinjer med längre betalningsperioder och olika former av undantag från ordinarie kreditrutiner. Det, i kombination med ändrade konsumtionsmönster, minskad kreditaptit och ett ökat sparande, är några troliga förklaringar till den här tydliga nedgången”, säger Siv Hjellegjerde Martinsen, landschef för Intrum Sverige.

 

De nominella beloppen ökade mot slutet av 2020


Under våren 2020 minskade även de genomsnittliga beloppen för de sena betalningar som skickades in för inkassering, i större utsträckning än minskningen av antalet ärenden. Men trenden vände under årets sista månader och i december 2020 var de genomsnittliga beloppen istället 13 procent högre än innan pandemin.

 

Förändrade konsumentbeteenden


Begränsningar i möjligheterna att konsumera har lett till ett ökat sparande bland den majoritet av svenskar som har kunnat behålla sitt arbete under pandemin. Ökningen i sparande är särskilt tydlig bland hushåll med högre inkomster. Grupper som äger sin bostad har i stor utsträckning också kunnat notera en ökning i värdet på sin bostad.

 

Samtidigt har grupper med svagare anknytning på arbetsmarknaden eller med arbete i sektorer som påverkats kraftigt av pandemin, som exempelvis servicenäringen, drabbats förhållandevis hårt av arbetslöshet. Dessa grupper riskerar att vara särskilt sårbara i takt med att olika former av politiska stödprogram och mer generösa kreditpolicies rullas tillbaka, samtidigt som möjligheterna att konsumera ökar.

”Framtiden är oviss och styrs framför allt av hur pandemin och smittan utvecklas. Men en sak är säker - när vi gradvis återvänder till ett nytt normalläge blir det viktigare än någonsin att ha ordning och reda i sin vardagsekonomi”, säger Siv Hjellegjerde Martinsen.

 

 
ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Ekonomi

 

 

'__ANNONS__________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.