Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll från atagruppen.se utan tillstånd. För eget personligt bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från ATA Media.