SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS       |     SKICKA PRESSRELEASE                                                                  FÖLJ OSS PÅ TWITTER OCH FACEBOOK FÖR FLER NYHETER    twitter    fb front                               
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta |    

        

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri Kommun och Förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och Motor Teknik och IT Ekonomi och Finans

 

 

streambim

 

 

 

  | NYHETER                                                                                                                           -         Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease 


    

 

Framtidstron håller i sig

 

Den västsvenska konjunkturindikatorn för oktober visar att Handelskammarens företagspanel är fortsatt optimistisk inför framtiden, i synnerhet i långsiktsprognosen.
  Framtidstron som kunde ses föregående månad håller i sig, dock bör det nämnas att utvecklingen fortsatt sker från ett läge där ekonomin är ansträngd, säger Västsvenska handelskammarens vd Johan Trouvé.

 

På tolv månaders sikt tror nästan hälften av panelen på en konjunkturutveckling i en positiv riktning.
– Det är glädjande att många nu upplever att vi är på väg att lämna den värsta perioden av krisen, säger Johan Trouvé.

Likt föregående månad är också företagen i Göteborgsregionen särskilt optimistiska. I den kortare prognosen ter sig framtiden däremot mer oviss, där tre av tio tror att konjunkturen kommer utvecklas positivt de närmaste tre månaderna. Det stundande presidentvalet i USA, ökad smittspridning och sluttampen av Brexitförhandlingen bidrar till viss osäkerhet.

 

Flera framgångsexempel trots pågående pandemi

 

Johan Trouvé poängterar samtidigt att pandemin hittills haft varierande konsekvenser för de västsvenska företagen, där flera företag till och med går bättre än förut.

 

 – Många företag går bra eller riktigt bra, och berättar om uppgångar på 20 procent mot föregående år. Bland de verksamheter som går starkt framåt finns till exempel verkstadsföretag och leverantörer till pappersindustrin.

Trots en snabbare ekonomisk återhämtning än många tidigare trott, väntas arbetsmarknaden släpa efter en lång tid fram över. Antalet varsel är nästan tre gånger större än vad som uppmättes föregående månad, där störst andel skett i tillverkningsindustrin. Den senaste månadens varselgrad tyder alltjämt på att många företag har det fortsatt tufft ekonomiskt.

 

Några branscher har det extra svårt, i många fall som en direkt konsekvens av de restriktioner som satts in.

 – Det är exempelvis tydligt i fallet för Svenska Mässan. Problematiken framgår även i Handelskammarens senaste enkätundersökning om hur de västsvenska företagen mår. I enkäten fastslås att de mest drabbade branscherna är hotell-, konferens- och mässor, där 100 procent använt sig av permitteringsstöd, 80 procent nyttjat omställningsstöd och 60 procent varslat personal.

 

Många ser behov av fortsatt statligt stöd

 

 – I närtid ser vi ett fortsatt behov av statligt stöd, däribland ett förlängt permitteringsstöd samt förenklat omställningsstöd riktat mot särskilt drabbade branscher och företag, säger Johan Trouvé och fortsätter:

 

 – Vi möts dagligen av nya lägesrapporter om smittspridningens utveckling i världen, restriktioner som införs och näringslivsmässiga konsekvenser av dessa. Hastigheten för vilken förutsättningarna förändras gör det svårt för företagen att planera. Samtidigt är situationen akut för många och där bör regeringen ha en plan om hur vi kan starta upp på ett säkert sätt.

 

 

ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Nyheter
 

 

 

 

 

 

 

 

--ANNONS___________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

jämställdhetsmyndigheten front

 

uppsala

 

gentekniknämnden

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

hercules

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.