SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS       |     SKICKA PRESSRELEASE                                                                                            FÖLJ OSS PÅ TWITTER FÖR FLER NYHETER twitter
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta |    

        

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri kommun och förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och motor Teknik Ekonomi och finans

 

 

eab

 

 

 

  | NYHETER                                                                                                                           -         Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease 


    

 

 

Bara var fjärde industriarbetare använder skyddsutrustning

 

 

Varje år sker cirka 6 000 arbetsplatsolyckor inom industrin. Fler än inom någon annan bransch. Vad beror detta på och vad kan göras för att minska olyckorna? I rapporten ”Säker arbetsplats - industri 2019” har Sifo, på uppdrag av Skydda, låtit undersöka vad skyddsombud och industriarbetare tycker och tänker om arbetsplatssäkerheten. Industrirapportens mest uppseendeväckande resultat? Bara en av fyra använder sin personliga skyddsutrustning.

 

– I Sverige finns mycket tillgänglig statistik om arbetsmiljöolyckor men de mjuka siffrorna om beteenden, attityder och faktiska förhållanden saknas allt som oftast. Det gör det problematiskt att se samband och följaktligen ännu svårare att agera förebyggande. Vi hoppas att rapporten ska bidra till mer kunskap om hur vi kan motverka skador inom svensk industri, säger Mikael Hansson, vd Skydda.

 

Industrirapporten visar att finns det en svag säkerhetskultur på många industriarbetsplatser. Endast var fjärde industriarbetare (26 procent) använder sin personliga skyddsutrustning fullt ut. Det är lägre än inom byggsektorn där motsvarande siffra är närmare varannan (47 procent), enligt rapporten ”Säker Arbetsplats inom byggbranschen”, som Skydda släppte tidigare i våras.

 

Den i särklass vanligaste orsaken är att man helt enkelt inte ser riskerna, trots att nästan var tredje (29 procent) uppger att de själva råkat ut för en olycka. I andra hand hänvisas det till att det är besvärligt att bära med sig utrustningen när man inte använder den.

Rapporten undersöker också frågan om man på arbetsplatsen upplever att det fullt ut finns ett pågående arbete med den fysiska arbetsmiljön för att förebygga olika typer av skador och fysisk ohälsa. Bara fyra av tio svarar ja. Samtidigt svarar 17 procent av skyddsombuden att de inte känner att de har mandat och resurser att göra skillnad för säkerheten.

 

En tredje frågeställning gäller bristen på utbildning och kunskap. En av fyra bedömer inte att de har tillräckliga kunskaper om skyddsutrustning, eller känner en osäkerhet. Detta gäller både bland industriarbetare och skyddsombud. Rapporten visar att det finns ett starkt samband mellan hur mycket utbildning som industriarbetarna har fått och i vilken utsträckning de använder sin skyddsutrustning. Över hälften av skyddsombuden och cirka var tredje industriarbetare anger att de skulle vilja ha mer utbildning om personligt skydd.

 

– Vår rapport slår fast att det finns mycket kvar att göra för att förbättra säkerheten inom industrin. Huvudansvaret vilar på ledningsgrupperna. De måste prioritera frågan betydligt högre än i dag. Men för att komma framåt behöver arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud jobba tillsammans. Alla måste fråga sig själva vad det är för någonting på just vår arbetsplats som måste ses över och se till att vi har goda säkerhetsrutiner kring. Bara då kan en stark säkerhetskultur skapas, säger Mikael Hansson.

 

 

ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Nyheter
 

 

 

 

 

 

 

 

--ANNONS___________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

finja bemix front

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.