SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS      |      SKICKA PRESSRELEASE                             FÖLJ OSS PÅ TWITTER OCH FACEBOOK FÖR FLER NYHETER    twitter    fb front                                                                           

ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta | 

               

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri Kommun och Förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och Motor Teknik och IT Ekonomi och Finans

 

 båstad    kristinehamn

 

 danderyd

 

 sölvesborg

 

 

 

 

| NYHETER KOMMUN OCH FÖRVALTNING                                                                                         Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease     

        

 

Händer som håller i en planta

 

Vallentunas kommunplan 2021-2023

I rekordsnabb takt har Sveriges kommuner och regioner ställt om sina verksamheter och omprioriterat för att hantera en ny situation och vardag. Samtidigt pågår demografiska förändringar som betyder att en minskande andel personer i arbetsför ålder ska försörja allt fler äldre, barn och unga. Det i sin tur ökar behoven av äldreomsorg, skolverksamhet, barnomsorg och annan välfärd.

Den offentliga sektorns utmaningar är stora och kräver effektiviseringar. Trots tillfälliga statsbidrag och statliga åtgärder kommer pandemins effekter på ekonomin förväntas bli långvariga.

 

Den 9 november, fattade kommunfullmäktige i Vallentuna beslut om den årliga kommunplanen, där budget och kommunens övergripande mål fastställs. Utifrån kommunplanen ska nämnderna ange vilka egna mål som de vill prioritera i sina respektive verksamhetsplaner. 

Kommunplan 2021

 

Kommunplanen består av sex strategiska inriktningar som går hand i hand med visionen och dess sex visionsnycklar. 

 

 

Kommunplanen är också kommunens övergripande strategi för hållbar utveckling. De strategiska inriktningarna bidrar på olika sätt till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av Vallentuna kommun. Kommunen tar stöd av Agenda 2030 i hållbarhetsarbetet och bidrar till att nå de 17 globala hållbarhetsmålen.

Vallentuna kommun har tre nya finansiella mål:

  1. Ett årligt positivt resultat på 3 procent av skatter och bidrag för både koncernen och kommunen.
  2. Soliditeten ska öka.
  3. Självfinansieringen av investeringar utan exploatering ska uppgå till minst 75 procent per år.

Effektiviseringar, prioriteringar och satsningar

 

Vallentuna kommuns budgetmodell innehåller ett generellt effektiviseringskrav för att klara bibehållen skattenivå samtidigt som kostnaderna årligen ökar.

Från och med budget för 2020 har effektiviseringskravet utökats. Det innebär att nämndernas budgetramar inte med automatik räknas upp för pris- och löneökningar.

Det gör att kommunen frigör ekonomiskt utrymme för satsningar på både skola och omsorg. 

 

Höjd skolpeng

 

Det blir ytterligare en satsning på höjd skolpeng för både förskolan och elever i årskurs 6-9. Utöver indexuppräkningen för lön och pris med knappt en procent så höjs skolpengen med 2300 kronor per barn i förskolan och 6000 kronor per elev i grundskolan årskurs 6-9. Indexuppräkningen för alla åldersgrupper omfattar 3 mnkr och höjningen av pengen till förskola 5 mnkr och äldre elever i grundskolan 12,5 mnkr. Satsningen på förskola ska möjliggöra mindre barngrupper.

Förstärkning för socialnämndens verksamheter

 

Förstärkningen omfattar totalt 12,7 miljoner kronor och den finansieras till större del genom statsbidrag för äldreomsorgssatsning som uppgår till 10,5 miljoner kronor.

Roslagsbanans förlängning

 

Vallentuna kommun har under de senaste åren genomfört omfattande satsningar och den största är åtagandet i Sverigeförhandlingen där Roslagsbanan förlängs till Stockholm Central.

Hållbar utveckling

 

Kommunen gör satsningar bland annat i form av övergång till miljöfordon.

Trygghet och krisberedskap

 

Kommunen gör också satsningar på trygghetsinsatser inom gator och parker samt reservkraft vid händelse av kris eller allvarlig samhällsstörning.

Bostadsanpassning

 

Budgeten för bygg- och miljötillsynsnämnden utökas för åtgärder kring bostadsanpassning.

Beslutet om kommunplanen vinner laga kraft först efter att protokollet justerats. Kommunplanen publiceras i sin helhet när den vinner laga kraft.

 
ata   ATA Media                                                                                                                                                     Ämne: Kommun & Förvaltning

 

 

 

 

__ANNONS__________________________

 

strängnäs front

 

upp front

 

vilhelmina

 

alingsås front

 

nynäs front

 

lerum front

 

mullsjö front

 

upplands-bro front

 

eda front

 

karlskrona front

 

örebro front

 

uddevalla front

 

askersund front

 

lundfront kopiera

 

kramfors front

 

östhammar front

 

partille front

 

lindesberg front

 

nordanstigfront kopiera

 

tekniska bjuv

 

örebro front

 

eda front

 

ockelbo front

 

kungälv front

 

hässleholm front

 

miljökontoret trelleborg

 

linkoping kopiera

 

pajala

 

kumla

 

skurup

 

ulricehamn

 

stockholm kultur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.