SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS      |      SKICKA PRESSRELEASE                                                                        FÖLJ OSS PÅ TWITTER OCH FACEBOOK FÖR FLER NYHETER    twitter    fb front  
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta | 

                     

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri Kommun och Förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och Motor Teknik och IT Ekonomi och Finans

 

 

 

 

 

 

| NYHETER TRANSPORT                                                                                                         Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease     

        

 

Marknad för internationella tågbiljetter växer fram på sikt

 

 

Boknings- och försäljningsmarknaden för internationella tågbiljetter kommer att utvecklas av marknadens egna aktörer. Men det finns monopolsituationer och dominans från stora järnvägsföretag som ger strukturella problem och som marknaden inte kan förväntas lösa. Det visar en marknadsanalys som Trafikanalys har genomfört på uppdrag av regeringen.

 

Marknaden för internationella tågbiljetter håller på att växa fram. Järnvägsföretagen erbjuder fler internationella biljetter och tredjepartsleverantörer kommer med nya erbjudanden, även om det som en följd av den pågående pandemin är ett tillfälligt minskat fokus på internationella resor.

 

- Möjligheterna för resenärer att boka och köpa biljetter för internationella tågresor är relativt långt komna. Provbokningar som vi har genomfört till 20 stora destinationer i Europa visar att det är fullt möjligt att boka internationella tågbiljetter från Sverige även om förbättringspotentialen är tydlig, säger Pia Bergdahl, projektledare vid Trafikanalys.

 

Trafikanalys bedömer att de förändringar som pågår tyder på att marknaden, när vi lagt coronapandemin bakom oss, kommer att utvecklas på frivillig väg, och att utformningen av marknadslösningar, i så stor utsträckning som möjligt, bör överlåtas till marknadens aktörer.

Stora järnvägsföretag dominerar och det finns kommersiella hinder

Tidigare monopol och dominans från stora järnvägsföretag på den europeiska tågmarknaden ger dock strukturella problem och en fortsatt reglering på EU-nivå är nödvändig för att underlätta för en framväxande marknad. För en mer fungerande och användarvänlig marknad för internationella tågbiljetter krävs att järnvägsföretagen öppnar sina försäljningssystem och tecknar avtal med andra järnvägsföretag och återförsäljare.

Åtgärdsförslag för att stimulera marknadsutvecklingen

EU-regleringTrafikanalys konstaterar att det är mycket angeläget att Sverige driver frågan om konkurrensneutralitet på EU-marknaden för att underlätta den framväxande marknaden. Vi föreslår att regeringen fortsatt driver på arbetet i riktning mot att marknaden ska präglas av konkurrensneutrala villkor mellan olika marknadsaktörer.

 

EU:s konkurrensbestämmelserEn garant för att upprätthålla konkurrensneutrala villkor på marknaden är EU:s konkurrensbestämmelser. De kan vara effektiva verktyg mot att dominerande aktörer missbrukar sin ställning och hindrar nyetablering av särskilt tredjepartsförsäljning. Här utgår vi från att Konkurrensverket håller fortsatt uppmärksamhet på frågan.

 

Oberoende information till resenärerVi föreslår att Konsumentverket utökar sin informationstjänst, kompletterat med att regeringen ger myndigheten i uppdrag att genomföra en kampanj riktad till tågresenärer.

Förslag om uppdrag till Trafikanalys om ny uppföljning Vi bedömer att marknaden för internationella tågbiljetter är på väg att utvecklas, men att den fortsatt behöver följas upp. Den pågående coronapandemin är en ny osäkerhetsfaktor. Därför föreslås ett nytt uppdrag om förslagsvis två år för en uppföljning av marknadssituationen.

 

Avslutningsvis har Trafikanalys noterat att skilda momssatser för tågoperatörer respektive återförsäljare/ tredjepartsföretag riskerar att snedvrida konkurrensen på biljettmarknaden, varför det finns ett behov av att närmare analysera frågan.


 

 
ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Transport

 

 

 

 

__ANNONS__________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.