SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS      |      SKICKA PRESSRELEASE                 
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta | 

                     

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri kommun och förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och motor Teknik Ekonomi och finans

 

 

 

 

 

 

| NYHETER TRANSPORT                                                                                                         Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease     

        

 

Hög säkerhet i svenska spår

 

Sverige klarar de mål som EU ställer på en säker järnväg undantaget målet för järnvägsanställda. Under 2018 omkom två personer i samband med växling av vagnar.

 

Svensk järnväg har hög säkerhet. Det visar Transportstyrelsens årliga säkerhetsrapport för järnväg. Med ett undantag lever Sverige upp till de mål som EU ställer på en säker järnväg. Två dödsfall i samband med växling av vagnar gör att Sverige inte når säkerhetsmålet för järnvägsanställda.

 

– Det är allvarligt när anställda omkommer i sitt arbete och vi har därför börjat ett arbete med att kontrollera hur järnvägsföretagen hanterar risker i samband med växling, säger Gisela Liss, utredare på Transportstyrelsen.

Under 2018 omkom 88 personer i olyckor på järnvägen. Antalet har legat på ungefär samma nivå de senaste fem åren. Det gäller även om självmord räknas med.

 

Av de 88 dödsfallen var 79 självmord, vilket är en ökning efter två år av nedgång.

– Det har gjorts mycket för att förhindra personer att vistas i spårområdet som exempelvis stängsling och kameraövervakning. Vår uppfattning är att ansvariga på svensk järnväg tar suicidproblematiken på allvar, men det är tydligt att det krävs mer än enskilda insatser i infrastrukturen, säger Gisela Liss.

Färre olyckor i plankorsningar

Under 2018 omkom 2 personer i plankorsningsolyckorna, vilket är en minskning jämfört med de senaste fem åren. Någon tydlig förklaring till minskningen finns inte.

 

– Vi kan inte se att säkerheten ökat eftersom antalet oskyddade plankorsningar fortfarande är högt och de har inte byggts bort i någon större utsträckning mellan 2014 och 2018.

Trots de risker som finns är järnvägen fortsatt säker i jämförelse med till exempel vägtransporter. Sett ur ett säkerhetsperspektiv är därför ökningen av persontågsresandet positiv för svensk transportsäkerhet.

 

– Vi vill även att den tunga godstrafiken på väg i större utsträckning ersätts med järnväg. Att öka järnvägens attraktivitet blir därför också en säkerhetsfråga, säger Gisela Liss.

Årsrapporten för 2018 bygger på uppgifter från järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och Transportstyrelsens egen tillsynsverksamhet. Syftet är att se om det behövs särskilda åtgärder för att rätta till brister i säkerheten.

 

 
ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Transport

 

 

 

 

__ANNONS__________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.