SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS       |     SKICKA PRESSRELEASE                                                                  FÖLJ OSS PÅ TWITTER OCH FACEBOOK FÖR FLER NYHETER    twitter    fb front                               
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta |    

        

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri Kommun och Förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och Motor Teknik och IT Ekonomi och Finans

 

 

streambim

 

 

 

  | NYHETER                                                                                                                           -         Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease 


    

 

Atmosfären och det bemötande man får i Umeå gör att många vill besöka staden igen. Foto: Calle Bredberg

Atmosfären och det bemötande man får i Umeå gör att många vill besöka staden igen. Foto: Calle Bredberg

 

Nya undersökningsresultat: många planerar redan för svemester 2021

 

För tredje året i rad redovisar destinationsnätverket SNDMO, Swedish Network of Destination Management Organisations, resultaten från den nationella undersökningen Resa i Sverige. Årets resultat är tydligt märkt av coronapandemins konsekvenser och visar både på ett ökat inrikes resande i somras och ett stort intresse för att uppleva mer av Sverige sommaren 2021. Umeå står sig bra bland Sveriges destinationer.

Undersökningen Resa i Sverige 2020

 

Syftet med undersökningen Resa i Sverige 2020 var att studera och analysera svenska resenärers vanor och preferenser kring resande i Sverige generellt, men även att mäta varumärkeskännedom och attityder som besökarnöjdhet, kopplat till särskilda platser/städer. Målet med undersökningen var att genomföra en uppföljande och delvis jämförande undersökning med motsvarande undersökningar 2018 och 2019. En del av årets undersökning syftade också konkret till att följa upp coronapandemins effekter på resandet i Sverige, varför några specifika frågor kring detta inkluderats i enkäten.

 

Undersökningen genomfördes under september månad, strax efter avslutad sommarsäsong. Resultatet visar tydligt att svenskarnas beteende och attityder till resande inom Sverige förändrats i spåren av den pågående pandemin. 71 procent av de tillfrågade angav att skulle ha rest mer under sommaren 2020 om det inte vore för restriktionerna. Dock med en viss övervikt för resor utomlands framför resor inom Sverige.

 

Svenskarnas resplaner för 2021

 

7 av 10 har svarat att de vill resa mer under 2021 än vad de gjorde under 2020. 80 procent av de svarande har angett att de generellt vill se mer av Sverige framöver. På frågan ”Hur går dina tankar kring resplaner i Sverige under 2021?” svarar 40 procent att de vill resa mer i Sverige nästa år. I detta sammanhang är det framför allt resor till kust och skärgård samt storstäder som lockar.

 

Endast 4 procent av de som deltagit i undersökningen har uppgett att de planerar att resa mindre under nästa år. Av de svarande som är 56 år eller äldre är det tydligt att de inte på samma sätt som de yngre uttrycker att de vill resa mer under 2021. Många har i stället angett att de inte vet något om resandet nästa år eller planerar att resa som vanligt. 

 

Resultat för Umeå

 

Umeå står sig generellt bra bland Sveriges destinationer och hamnar över snittet på flera områden. I undersökningen har man bland annat tittat mer specifikt på vilka anledningar det är som är viktigast när människor väljer att resa till en viss plats eller stad. Resultatet visar att bemötandet och atmosfären på en plats är de anledningar som värderas högst.

 

För Umeås del är resultaten bäst när det gäller just atmosfären och på frågan om man vill åka tillbaka. Bemötandet hamnar på tredje plats. Huruvida en besökare är benägen att rekommendera en destination till andra hänger starkast ihop med en bra atmosfär. Här ligger Umeå också över snittet.

 

Den här undersökningen har gett oss viktiga insikter. Resultatet, både generellt och rörande vår destination specifikt, inger framtidstro i en tid när mycket för oss inom besöksnäringen är utmanande. Att besökare både vill komma hit igen och dessutom rekommendera andra att resa hit, visar att man är nöjd med sitt besök i Umeåregionen. Det här ger oss anledning att tänka att vi ligger bra till när det gäller svenskars val av resmål under det kommande året, säger Sara Gustavsson, VD för destinationsbolaget Visit Umeå.

 

Fakta

Undersökningen Resa i Sverige:


Undersökningen har genomförts av företaget Research One på uppdrag av SNDMO. I undersökningen tillfrågades 7005 svenskar över 18 år om resvanor och attityder. Undersökningen genomfördes under perioden 8-18 september.

 

 

ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Nyheter
 

 

 

 

 

 

 

 

--ANNONS___________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

jämställdhetsmyndigheten front

 

uppsala

 

gentekniknämnden

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

hercules

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.