SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS       |     SKICKA PRESSRELEASE                                                                  FÖLJ OSS PÅ TWITTER OCH FACEBOOK FÖR FLER NYHETER    twitter    fb front                               
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta |    

        

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri Kommun och Förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och Motor Teknik och IT Ekonomi och Finans

 

 

streambim

 

 

 

  | NYHETER                                                                                                                           -         Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease 


    

 

Stressen stor bland gymnasieelever under studier på distans

 

 

Långa dagar, oro för betyg och avsaknad av extra stöd för de som behöver det är några av de problem som gymnasieelever lyfter i en enkät om distansundervisningen som Sveriges Elevkårer skickat ut till sina medlemmar. Förutsättningarna för att klara av att plugga hemifrån skiljer sig stort från elev till elev.

 

Den 17 mars 2020 beslutade regeringen att stänga alla gymnasieskolor i Sverige för att minska spridningen av covid-19. Skolorna uppmanades samtidigt att övergå till distansundervisning. En månad senare skickade Sveriges Elevkårer ut en enkät till alla sina medlemmar med frågor om hur de upplever att distansundervisningen fungerar.

 

37 procent av eleverna som svarat upplever att de saknar tillräcklig information kring vad som förväntas av dem för att nå ett visst betyg när undervisningen sker på distans och 44 procent att de bara delvis fått tillräcklig information. Nästan en tredjedel av eleverna som svarat upplever att de inte får tillräckliga chanser att pröva sina kunskaper.

 

– Det eleverna förmedlat i sina kommentarer är att det är tuffare att göra sin röst hörd under videosamtal i stor grupp och att skolorna inte vet hur de ska kunna ge prov på distans eftersom det är svårt att utesluta fusk. När de nationella proven också ställts in undrar många vilket underlag lärarna har för att sätta betyg, säger Ebba Kock, ordförande för Sveriges Elevkårer.

 

Enkäten visar även att förutsättningarna för att klara distansundervisningen skiljer sig stort mellan  olika skolor, men framför allt från hem till hem.

– Många elever tvingas studera från sängen eftersom de saknar skrivbord i sina rum och störs av familjemedlemmar om de sitter i andra delar av hemmet. Självklart påverkar det studiemotivationen. En hel del upplever även att deras internetuppkoppling inte är tillräckligt bra vilket gör att de har svårt att hänga med.

 

Elever som vanligtvis har behov av extra stöd är särskilt utsatta i den här situationen. Flertalet anger att det egna ansvaret blivit mycket större och att det är svårt att få tag i läraren när man behöver hjälp. Det är också uppenbart att de elever som har föräldrar hemma som kan stötta har en stor fördel.

 

– Det är inte okej att elever upplever att de glöms bort. Skolan måste kunna säkerställa en rättvis och jämlik skolgång för eleverna i denna extraordinära situation. Vi vill att resultatet av denna enkätundersökning ska ge våra gymnasieelever en röst och fungera som underlag för att utveckla och förbättra distansundervisningen för att alla elever ska ha samma möjlighet till en ljus framtid den dag gymnasietiden tar slut.

 

Sveriges Elevkårer vill nu se att ansvariga för skolan tar elevernas berättelser på allvar och att såväl regering som myndigheter och skolhuvudmän tar sitt ansvar för att förbättra elevernas förutsättningar. Det behövs tydligare riktlinjer kring kunskapsprövning och bedömning på distans, nationella prioriteringar för hur undervisningen ska bedrivas, och extra personal i skolan som kan avlasta lärare genom att hjälpa eleverna. Det är också av stor vikt att elevhälsan upprätthålls och att elever som har behov av stöd från skolan blir informerade om att de har möjlighet att besöka skolans lokaler.

 

 

ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Nyheter
 

 

 

 

 

 

 

 

--ANNONS___________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

finja bemix front

 

tåg i bergslagen

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.