SÖK EN VARA ELLER TJÄNST       |     TIPSA OSS      |      SKICKA PRESSRELEASE                
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta | 

               

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri kommun och förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och motor Teknik Ekonomi och finans

 

 sunne front    tjörns bostads ab

 

 gamla_byn

 

 huge

 

| NYHETER BYGG & FASTIGHET                                                                                                 Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease     

        

 

 

Störst prisökning på stora lägenheter 2019

 

 

2019 präglades av stabilitet och försiktiga prisuppgångar på bostäder på riksnivå. En ny kartläggning från Fastighetsbyrån visar dock att större lägenheter hade betydligt starkare prisutveckling än mindre lägenheter under förra året. Högre trösklar för att komma in på bostadsmarknaden i kombination med inlåsningseffekter tros ligga bakom utvecklingen.

 

Mäklarstatistik presenterade nyligen siffror som sammanfattade bostadsåret 2019. En fördjupad analys från Fastighetsbyrån, där Mäklarstatistiks siffror för helåret 2019 jämförts med 2018, visar att större lägenheter är de som ökat mest i pris under föregående år. Priset på treor har ökat med 4 % på riksnivå och motsvarande utveckling för fyror och större är 5 %. Priset på de minsta lägenheterna, ettor, har däremot stått stilla. Fyror och större lägenheter i Blekinge län har ökat mest i pris i landet, hela 19 %, följt av treor i Örebro län som ökat med 15 %. Ettor i Kalmar län har gått ner mest, -11 % följt av ettor i Blekinge, - 8%, och ettor på Gotland, -7%.

 

- Bolånetaket i kombination med de nya amorteringskraven har slagit hårdast mot ensamstående och förstagångsköpare. Trösklarna har höjts för dessa grupper vilket påverkar mindre lägenheter mest och lett till stillastående priser på ettor. Stora lägenheter ökar däremot i pris. En bidragande orsak till detta är inlåsningseffekter, till exempel vinstskatten. Många ägare av större lägenheter, och villor, drar sig för att flytta vilket minskar utbudet och leder till prisökningar, säger Johan Engström, Vd för Fastighetsbyrån.

 

Små skillnader i prisutveckling mellan olika byggår på riksnivå – stora på länsnivå

 

Fastighetsbyråns analys visar även prisutvecklingen utifrån olika byggår, från sekelskifteslägenheter till nyproduktion. På riksnivå är det små skillnader i prisutveckling utifrån byggår, men på länsnivå finns det flera län där prisutvecklingen är stor mellan olika bostadsrätter med olika byggår. I Blekinge har exempelvis priserna på lägenheter byggda efter 2010 ökat med hela 52 % samtidigt som priset på sekelskifteslägenheter sjunkit med 3 %. I Norrbotten är situationen den omvända, priserna på sekelskifteslägenheter har ökat med 27 % samtidigt som priserna på nyproduktion sjunkit med 10 %

 

- Trenden är att skillnaden mellan olika byggår på riksnivå minskat under året. Tittar man däremot lokalt kan man ofta se relativt stora skillnader, men vilka byggår som ökar i pris mest skiljer sig från län till län. En tydlig tendens vi sett under året är att det blivit större skillnader mellan de mest och minst attraktiva bostäderna – oavsett byggår, säger Johan Engström.

 

 
ata   ATA Media                                                                                                                                                               Ämne: Bygg & Fastighet

 

 

 

 

__ANNONS__________________________

jernkontoret

 

fmf

 

boetten

 

eldon

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.