SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS       |     SKICKA PRESSRELEASE                                                                                            FÖLJ OSS PÅ TWITTER FÖR FLER NYHETER twitter
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta |    

        

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri kommun och förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och motor Teknik Ekonomi och finans

 

 

eab

 

 

 

  | NYHETER                                                                                                                           -         Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease 


    

 

Skövde kommun ska vända frånvaro till närvaro i skolan

 

 

I Sveriges kommuner finns det idag många elever som har längre perioder av ogiltig frånvaro. För eleven innebär varje missad lektion, missad undervisningstid. Att uppmärksamma dessa elever och agera i tid med rätt insatser är framgångsfaktorer för att vända frånvaro till närvaro. Nu satsar Skövde kommun på att bli Sveriges bästa närvarokommun.

Agera tidigt

 

Ett år av utanförskap kostar, förutom lidande och utsatthet för eleven själv, samhället cirka en halv miljon kronor per drabbad elev. Att uppmärksamma elever och agera i tid med rätt insatser är skolans skyldighet.

 

- Skollagen har förtydligats de senaste åren vad gäller skolans uppdrag kring elever som har en upprepad eller längre frånvaro. Vi behöver hitta strategier för hur det främjande och förebyggande arbetet kan ske mer systematiskt så att vi agerar så tidigt som möjligt kring elever med frånvaro, säger Linda Jonsson, projektledare för ESF-projektet* ”En skola för alla”, Skövde kommun.

Skövde kommun har genom projektet ”En skola för alla” intentionen att öka kunskapen hos personalen kring elever med frånvaro för att på sikt kunna öka närvaron. Nu tar man stöd av företaget Skola24 i det fortsatta arbetet.

 

- För oss som företag med fokus på värdeskapande insatser inom skolan så är samarbetet som nu inletts med Skövde kommun en fantastisk möjlighet. Vi sitter på mycket kompetens kopplat till de tidsstyrda processerna och har ett kraftfullt system i botten där vi kan underlätta för skolorna att tidigt se mönster och hitta de elever som kan behöva stöttning. Att en kommun som Skövde vill vara med och arbeta fram en ny standard kring närvaroarbete för skolor i Sverige är mycket bra, säger Magnus Elmshorn, Marknads- och kommunikationschef på Skola24.

 

Orsaker till frånvaro

 

Att en elev inte närvarar i skolan kan bero på ett stort antal orsaker. Nationella utredningar och rapporter pekar på att agera i god tid är en av de största friskfaktorerna för att vända en spiral där ströfrånvaron kan leda till problematisk frånvaro på sikt.

 

- Skola 24:s frånvarosystem ger stöd för att se eleverna i tid och ta fram ett bra underlag inför samtal med föräldrar och vidare utredningar. När alla på skolan arbetar likvärdigt har man helt andra förutsättningar för att komma till rätta med problematisk frånvaro än om lärare och elevhälsa arbetar enligt egna idéer, säger Ingrid Martens, verksamhetsspecialist på Skola24.

 

Samarbetet mellan Skövde kommun och Skola24 pågår under läsåret 2019/2020. Projektet kommer att utvärdera vilka insatser som ger positiv effekt för skolnärvaron.

 

 

ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Nyheter
 

 

 

 

 

 

 

 

--ANNONS___________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

finja bemix front

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.