SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS       |     SKICKA PRESSRELEASE                                                                  FÖLJ OSS PÅ TWITTER OCH FACEBOOK FÖR FLER NYHETER    twitter    fb front                               
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta |    

        

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri Kommun och Förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och Motor Teknik och IT Ekonomi och Finans

 

 

streambim

 

 

 

  | NYHETER                                                                                                                           -         Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease 


    

 

Var tredje missnöjd med inomhusklimatet i skolan visar ny undersökning från Schneider Electric

 

 

Var tredje medarbetare inom förskola och grundskola är missnöjd med inomhusklimatet på sin arbetsplats. Det visar en undersökning som Novus har gjort på uppdrag av Schneider Electric. De vanligaste upplevda problemen är för hög ljudnivå och dålig luft. Knappt var femte säger sig kunna påverka inomhusklimatet i någon större utsträckning – en möjlighet som 56 procent menar skulle göra dem mer nöjda med sin arbetsplats.

 

Energi- och automationsspecialisten Schneider Electric erbjuder olika lösningar för att optimera och styra inomhusklimatet - däribland belysning, ventilation, temperatur och solljusinsläpp. Utöver den överordnade styrningen av fastigheten eller fastighetsbeståndet via fastighetsautomationssystemet EcoStruxure™ Building Operation möjliggörs även personlig anpassning av klimat, belysning och solljusavskärmning nere på rumsnivå på arbetsplatsen genom The Connected Room Solutions – en lösning som lanserades 2020. Med hjälp av undersökningsföretaget Novus har Schneider Electric tagit temperaturen på hur inomhusklimatet upplevs i utbildningssektorn.

 

– Vi ser att missnöjet med inomhusklimatet är mer utbrett i offentlig än privat sektor och att de som arbetar inom förskola och grundskola är mest missnöjda bland dem vi har undersökt. I en miljö där lärande och kreativitet står i fokus är inomhusklimatet naturligtvis väldigt viktigt och ska inte stå i vägen för verksamheten – varken för personal eller elever, säger Linnea Lunnbäck, produktchef inom fastighetsautomation på Schneider Electric.

 

Många har upplevt negativa hälsoeffekter

 

De vanligaste upplevda problemen med inomhusklimatet i förskola och grundskola är för hög ljudnivå (59 procent), dålig luft (56 procent) och att det är för varmt (49 procent) och för kallt (49 procent). Många har någon gång upplevt negativa hälsoeffekter såsom huvudvärk (53 procent) och trötthet (50 procent). Andra upplevda hälsoeffekter är torra ögon, torr hud, stress och irriterade luftvägar.

 

– I vår undersökning medverkade personal från förskola och grundskola. Men det finns naturligtvis skäl att tro att barnen och ungdomarna delar en liknande upplevelse. Vår undersökning kan ses som en indikator och första steget som vi rekommenderar arbetsgivare och hyresvärdar att ta är att ta reda på utgångsläget i sina lokaler. Bland annat genom att mäta luftkvaliteten men även genom att ta del av synpunkter från dem som vistas i lokalerna. Idag finns många lösningar för att skapa sig en översikt över inomhusklimatet och luftkvaliteten i en byggnad. Ett exempel är vårt senaste tillskott av rumsgivare som utöver temperatur, RH och CO2 även kan mäta VOC, luftföroreningar i ett rum, säger Linnea Lunnbäck.

 

Större påverkan ger nöjdare medarbetare

 

Endast var femte (19 procent) uppger att de själva kan påverka inomhusklimatet i ganska eller mycket hög grad. Över hälften, 56 procent, menar att de skulle känna sig mer nöjda med sin arbetsplats om de själva kunde anpassa inomhusklimatet. Att kunna styra belysning, temperatur och solljusinsläpp är funktioner som de flesta vill ha på plats. Respondenterna uppskattar att en sådan lösning skulle öka deras produktivitet och kreativitet samt minska trötthet och stress.

För 76 procent i målgruppen är det viktigt att arbetsplatsen också har energieffektiva lösningar för att minska klimatavtrycket och energianvändningen.

 

Läs mer

 

I rapporten Byggnader för framtidens arbetsplatser finns mer information från undersökningen och exempel på lösningar för att förbättra inomhusklimatet.

Läs mer om fastighetsautomationssystemet EcoStruxure Building Operation här.

Läs mer om Connected Room Solution här.

 

Om undersökningen

 

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Schneider Electric, via webbintervjuer med 1240 personer i Novus slumpma¨ssigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat. Respondenterna är fo¨rva¨rvsarbetande inom utbildning, va°rd och omsorg, kontor och butik i åldrarna 18-65 år. 55 procent av respondenterna är kvinnor och 45 procent är män. 214 av respondenterna förvärvsarbetar i utbildningssektorn, varav 125 i för- och grundskola.

 

 

ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Nyheter
 

 

 

 

 

 

 

 

--ANNONS___________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

jämställdhetsmyndigheten front

 

uppsala

 

gentekniknämnden

 

veo

 

autoliv front

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

hercules

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 

norwegian

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.