MÄSSOR       |     SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS      |      SKICKA PRESSRELEASE              
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta |

              

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri kommun och förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och motor Teknik Ekonomi och finans

 

 

 

 

 

 

| NYHETER EKONOMI                                                                                           Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease                                    

        

 

Eva Eriksson, ordförande SPF Seniorerna, om höstbudgeten

 

 

Eva Erikssons kommentarer om regeringens höstbudget:

 

Pensionärers ekonomi


- Det är bra att skatten sänks för de seniorer som idag betalar högre skatt än löntagare, men en skatteskillnad kommer att bestå. Vallöftet från regeringen bestod i att helt ta bort den högre skatten på pensionsinkomster till år 2020, ett löfte som alltså inte kommer att uppfyllas.


- Äldre med låga inkomster som har garantipension och/eller bostadstillägg kommer att se förstärkningar av inkomsten nästa år. Det är positivt, men samtidigt berörs bara ett par procent av pensionärerna vad gäller tillskott som gör verklig skillnad. Höjt grundskydd resulterar också i att det blir ännu mindre lönsamt att ha arbetat som pensionär - nästa år kommer en pensionär med fullt grundskydd att ha ungefär samma inkomst efter skatt som en genomsnittpensionär.


- Väntetiderna för att få besked om bostadstillägg har varit och är fortsatt långa, på uppemot ett halvår. Pensionsmyndigheten tilldelas nu utökade resurser i höstbudgeten för att komma till rätta med detta, vilket vi noga kommer att följa.

 

Vård och omsorg


- Det är bra att regeringen har lyssnat på oss seniorer genom att fokusera på att motverka ensamhet och stärka idrotten för äldre. Men samtidigt behålls tyvärr den nedtrappade ambitionen för äldreområdet som helhet som vi såg i vårbudgeten. Det handlar således om en omfördelning av medel inom äldreområdet. Detta är inte tillräckligt, äldreomsorgen måste ha mer resurser.

 

Bostadsmarknad


- Det är ett steg i rätt riktning att det kommer förändringar avseende uppskovstaket. Men för att få igång flyttkedjorna, inte minst bland äldre, behöver reavinstskatten också sänkas. Det är brist på bostäder i fler än 4 av 5 kommuner, så det krävs även åtgärder som stimulerar tillkomsten av både passande och prisvärda bostäder att åldras i.

 

Statsbidrag till kommuner och regioner


- Det är positivt att statsanslagen till kommuner och regioner höjs i höstbudgeten. Ute i landet står många kommuner inför utmaningar, det dras ned på äldreomsorgen och det planeras för skattehöjningar. Vi förutsätter att kommuner och regioner nu lever upp till den ambition regeringen har vad gäller att prioritera äldres vård och omsorg. Vi kommer noga att bevaka detta.

 
ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Ekonomi

 

 

'__ANNONS__________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.