SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS       |     SKICKA PRESSRELEASE                                                                                            FÖLJ OSS PÅ TWITTER FÖR FLER NYHETER twitter
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta |    

        

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri kommun och förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och motor Teknik Ekonomi och finans

 

 

eab

 

 

 

  | NYHETER                                                                                                                           -         Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease 


    

 

Endast hälften av svenskarna har en pensionsrådgivare

 

Endast hälften av svenskarna i arbetsför ålder får råd och hjälp med sin pension, medan hälften är utestängda från rådgivningsmarknaden. De som inte får rådgivning upplever att de har sämre kunskap och känner större oro inför pensionen. Det visar en undersökning utförd av Novus på uppdrag av pensionsbolaget Movestic.

 

Nio av tio svenskar har tjänstepension, men endast knappt hälften, 45 procent, i åldern 20–67 år har en rådgivare i frågor som rör pension. Vanligast är rådgivning via banken, följt av arbetsgivaren, men också rådgivning via digitala tjänster och via fackförbund lyfts i studien. Avsaknaden av råd leder till lägre kunskap, mindre aktivitet och större oro inför den kommande pensionen.

Sex av tio i gruppen som inte får rådgivning vet inte hur de själva pensionssparar, i gruppen som får rådgivning vet 86 procent hur deras sparande är placerat.

 

- Många upplever pension, speciellt tjänstepension, som krångligt, men samtidigt märker vi att intresset ökar och allt fler vill ta kontroll över sin egen pension. Rådgivning blir då, oavsett om den sker i ett fysiskt möte eller via digitala tjänster, via fackförbund eller försäkringsförmedlare, en vattendelare för om man någonsin kommer igång med att ta ägarskap över sin egen pension, säger Linnéa Ecorcheville, vd för Movestic Liv & Pension.

Totalt anser en av fyra svenskar att de har god kunskap om sin pension och en tredjedel oroar sig för att pensionen inte kommer att räcka till, men skillnaderna är stora. I gruppen som får professionella råd anser 44 procent att de har god kunskap och 26 procent oroar sig för att pensionen inte ska räcka till. I gruppen som inte får rådgivning anser 19 procent att de har god kunskap och 43 procent oroar sig för otillräcklig pension.

 

Tillgången till rådgivare är delvis kopplad till inkomst, tre av fyra med en hushållsinkomst under 400 000 har inte tillgång till rådgivare, men det finns också en koppling till ålder, och till kön. Rådgivning är vanligare bland män än kvinnor. Sex av tio män och fyra av tio kvinnor har en pensionsrådgivare.

 

- Sammantaget finns inte rådgivning där den skulle göra mest nytta, i de grupper där utvecklingen av ett sparande verkligen gör skillnad på marginalen. Tyvärr lyfts sällan värdet av rådgivning i diskussioner och allmänna råd kring hur man ska hantera sin pension, och istället står vi inför okunskap och passivitet. De flesta, 87 procent, av de som inte får rådgivning är inte heller aktiva i sitt pensionssparande. Förhoppningsvis kan vi nu demokratisera rådgivningen och nå ut till fler genom effektivisering via digitala tjänster som kompletterar den fysiska rådgivningen, säger Linnéa Ecorcheville.

Undersökningen är gjord på 1064 svenskar i åldern 20–67 år. 37 procent svarade att de inte har en rådgivare och 18 procent att de inte vet om de har en rådgivare.

 

 

ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Nyheter
 

 

 

 

 

 

 

 

--ANNONS___________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

finja bemix front

 

tåg i bergslagen

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.