SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS       |     SKICKA PRESSRELEASE                                                                  FÖLJ OSS PÅ TWITTER OCH FACEBOOK FÖR FLER NYHETER    twitter    fb front                               
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta |    

        

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri Kommun och Förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och Motor Teknik och IT Ekonomi och Finans

 

 

streambim

 

 

 

  | NYHETER                                                                                                                           -         Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease 


    

 

Punktliga betalningar är avgörande. Enligt EPR 2020 anger 37% av SME-företagen att förlängda betaltider hotar deras överlevnad.

Punktliga betalningar är avgörande. Enligt EPR 2020 anger 37% av SME-företagen att förlängda betaltider hotar deras överlevnad.

 

De hårt coronadrabbade SME-företagen är djupt påverkade av att agera bank åt storföretagen

 

I den rådande Coronakrisen kämpar många företag för överlevnad och står inför en extremt osäker höst. Att behålla sin likviditet och kassaflöde genom punktliga betalningar har blivit en livsviktig lina för överlevnad visar den rapporten European Payment Report 2020 som släpptes i veckan. Den nedbromsade ekonomiska tillväxten minskar efterfrågan på produkter och tjänster, vilket gör att hela försörjningskedjan halkar efter. Coronapandemin har satt ett stort tryck på företag i hela Europa att säkra sin likviditet.

 

Möjligheterna för den inhemska ekonomin är beroende av att betalningar sker i tid eftersom detta ger företagen ett jämnt kassaflöde och därmed möjligheter att investera, anställa och växa. 37% av de svenska små och medelstora företagen anger i rapporten att förlängda betaltider och sena betalningar hotar deras överlevnad vilket är mer än en fördubbling mot tidigare år. 38% uppger dessutom att de sena betalningarna orsakar att man behöver se över bemanningen vilket direkt påverkar de svenska jobben.

 

Arbetsgivarorganisationen SINFs VD Sanna Arnfjorden Wadström är mycket oroad över utvecklingen. - Coronapandemin kommer att slå hårt mot SME-företagen och svensk innovationskraft, säger Sanna.

EPR (European Payment Report) är en årlig betalrapport som publicerats av Intrum sedan 1998. I år publicerades en specialutgåva där man mäter effekten av den pågående Covid19-krisen på affärsutsikten och betalningsbeteende i europeiska företag. Mätningen är gjord i 29 europeiska länder och innefattar 9980st företag, både små, medelstora och stora.

 

Den svenska företagsvärlden ser en övergripande Europeisk lågkonjunktur som är näst intill oundviklig och det är även den största utmaningen för att klara kortfristiga betalningar. De små och medelstora företagen är de som är mest utsatta för svängningar i ekonomin eftersom de har mindre reserver och därför är beroende av ett stabilt kassaflöde.

Under kriser som den rådande pandemin får de små och medelstora företagen i princip agera bank åt de större bolagen som förlänger sina betaltider med det dubbla, ibland även längre. Detta slår hårt mot småföretagare och underleverantörer som inte har råd att låta sitt kassaflöde sina. Fakturor skall betalas men inga pengar kommer in. Sverige ligger i rapporten på den övre halvan av mätning över förväntade risker med Coronapandemin och en stundande lågkonjunktur.

 

Hela 53% av de svenska små och medelstora företagen ser en drastisk minskning av likviditeten jämfört med tidigare år. Trycket efter Corona tvingar företagen att acceptera oförmånliga betaltider för att säkra sina krediter och behålla kassaflöde. Av de svenska företagen har 82% tvingats acceptera längre betaltider än vanligt för att försöka säkerställa sin egen överlevnad och samtidigt undvika att försämra företagets goodwill. I 2019 års undersökning låg siffran för accept av längre betaltider på 55%, vilket innebär en ökning på 27% senaste året till följd av Coronapandemin. För små företag kan längre betaltider innebära skillnaden mellan överlevnad och konkurs. Svårigheter att betala fakturor och löner, täcka produktionskostnader och tillväxtmöjligheter blir en omöjlighet.

 

Många svenska företag har redan tagit till åtgärder för att förbereda sig inför en ekonomisk krasch och ca 2 av 10 planerar M&A (fusioner och förvärv) som ett led i beredningen. Ett annat steg i rätt riktning är antagandet av den nya europeiska betalningsdirektivet PSD2 som i Sverige trädde i kraft i maj 2018.

Småföretagens svårigheter med långa betaltider är inget nytt fenomen, däremot bidrar Coronakrisen till vikten av att hitta en lösning på detta problem så snart som möjligt. SME svarar för ca 99% av alla företag inom EU och de har stått för omkring 85% av alla arbetstillfällen under de senaste 5 åren, enligt rapporten. Att säkerställa SME-företagens återhämtning efter Covid-19 kommer vara central för att bygga upp en hälsosam europeisk ekonomi och att bygga upp hållbara betaltider kommer att vara avgörande för att hålla ett stabilt kassaflöde för små och medelstora företag.

Europeiska kommissionen förutspår att Europas ekonomi kommer att minska med 7,4% i år. Risken för en andra våg av Coronapandemin skulle dock innebära en ännu brantare nedgång i ekonomin. För att öka välbehövligt kassaflöde har EU meddelat planer för en återvinningsfond på 750 miljarder euro för att öka ekonomin och stödja företag.

 

Effektiva affärstransaktioner är avgörande för likviditeten i företag, och i syfte att sprida kunskap om förbättring av finansieringsmöjligheter genom låga transaktionskostnader och effektiva kassaflöden har Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet bildats. Bakom föreningen står näringslivsorganisationerna Almega, Fordonskomponentgruppen, FKG, Företagarna, Svensk Industriförening Sinf och Innovationsföretagen. Föreningen förvaltar den frivilliga Uppförandekoden för betaltider avseende svenska SME-bolag som har fått anslutning av en rad storföretag. Läs gärna mer på www.betaltider.se

 
 

Källa: Sinf

 

ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Nyheter
 

 

 

 

 

 

 

 

--ANNONS___________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

jämställdhetsmyndigheten front

 

svepark

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.