SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS      |      SKICKA PRESSRELEASE                                                                        FÖLJ OSS PÅ TWITTER OCH FACEBOOK FÖR FLER NYHETER    twitter    fb front  
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta | 

                     

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri Kommun och Förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och Motor Teknik och IT Ekonomi och Finans

 

 

 

 

 

 

| NYHETER TRANSPORT                                                                                                         Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease     

        

 

Pressad arbetsmiljö för ombordanställda

 

Mer än en tredjedel av de som arbetar till sjöss upplever så hög arbetsbelastning att de inte har ork att göra andra saker efter arbetsdagens slut och 27 procent upplever att de inte har möjlighet att arbeta i lugnare tempo efter arbetsintensiva perioder. Det visar Transportstyrelsens undersökning.

 

Transportstyrelsen ansvarar för tillsyn av såväl säkerheten som arbetsmiljön ombord på svenska fartyg. Myndigheten har analyserat hur de som arbetar på fartyg upplever den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ombord på svenska fartyg.

– Vi måste med gemensamma krafter fortsätta att utveckla arbetet med arbetsmiljöfrågor inom branschen. De lärdomar som vi kan dra av rapporten tar vi med oss i vårt fortsatta arbete med vår tillsyn av den sociala och organisatoriska arbetsmiljön och i vår samverkan med parterna, säger Fredrik Jonsson, sektionschef på Transportstyrelsen.


Kränkningar och trakasserier vanligare ombord

 

Resultatet från enkätundersökningen indikerar att det är vanligare med kränkande handlingar och trakasserier ombord på fartyg än på arbetsmarknaden i sin helhet. Kön är den vanligaste orsaken, men även ålder, maktförhållanden och hierarki uppges ligga till grund för kränkande handlingar och trakasserier. Intendenturpersonalen, det vill säga de anställda ombord som arbetar med annat än framdriften av fartyget såsom service (försäljning, städning eller servering) eller underhåll av delar på fartyget som inte är kopplat till dess framdrift (t.ex. trasiga element) och kvinnliga sjömän upplever generellt en sämre social och organisatorisk arbetsmiljö.

 

Undersökningen visar att drygt en femtedel av respondenterna inte anser sig hinna med sina arbetsuppgifter inom schemalagd arbetstid och en lika stor andel anser sig inte ha en acceptabel arbetsbelastning. Nästan en fjärdedel av sjömännen upplever också att deras arbete inte är fritt från allvarliga olycksrisker.

 

– Vi ser allvarligt på resultatet. Arbetsmiljöfrågan måste prioriteras. Inte minst av redaren som är den som har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön ombord. De ska ha rutiner för att hantera den här typen av arbetsmiljöproblem. Tyvärr får vi ibland signaler om att man inte alltid vill anmäla till exempel kränkningar. Vi arbetar därför hårt för att modernisera och förbättra vårt tillsynsarbete med fokus på den sociala arbetsmiljön, såväl vad gäller information som metodik för att få så träffsäkra insatser som möjligt, säger Fredrik Jonsson.

 

 
ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Transport

 

 

 

 

__ANNONS__________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.