SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS      |      SKICKA PRESSRELEASE                 
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta | 

                     

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri kommun och förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och motor Teknik Ekonomi och finans

 

 

 

 

 

 

| NYHETER TRANSPORT                                                                                                         Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease     

        

 

Unik kunskapssammanställning om mikroplast från vägtrafiken

 

I en ny rapport från VTI sammanställs kunskapen om mikroplastpartiklar från slitage av däck och vägar. Foto: Hejdlösa Bilder/VTI

 

Däck- och vägslitage genererar stora utsläpp av mikroplastpartiklar. Men kunskapen om dem är mycket begränsad. Det visar en rapport från VTI.

 

I en ny rapport har forskare från VTI och Chalmers sammanställt kunskapen som finns om mikroplastpartiklar som bildas genom däck- och vägslitage. Av rapporten framgår att kunskapen är mycket begränsad bland annat beträffande hur partiklarna sprids, i vilka halter de förekommer i olika miljöer, hur snabbt de bryts ner och hur de lämpligen provtas och analyseras.

 

Rapporten är en del av det uppdrag regeringen gett VTI att under åren 2018–2020 ta fram och sprida kunskap om mikroplast från vägtrafiken. Mikroplastpartiklar bildas framförallt av däckslitage men också vid slitage av vägmarkeringar och vägbeläggningar som innehåller polymermodifierad bitumen. Minst hälften av de totala svenska utsläppen av mikroplast bedöms komma från slitage av däck.

Studier visar att mikroplast finns överallt i miljön. Mikroplast har hittats i till exempel vattendrag och reningsverk, mark, växter, luft, mat och dryck, organismer och även i oss människor. Mikroplast från vägtrafiken specifikt har hittats i till exempel vägdamm, vattendrag, dagvatten samt olika sediment, till exempel på svenska västkusten.

 

– Vi vet att utsläppen av däckslitagepartiklar är mycket stora, att de sannolikt bryts ner mycket långsamt i naturen och att de innehåller ämnen som kan skada levande organismer. Därför finns det skäl att begränsa både uppkomsten och spridningen av däckslitagepartiklar, säger Mikael Johannesson, forskningschef vid VTI.

 

Forskarna har även sammanställt kunskap om möjliga åtgärder för att dels minska uppkomsten av mikroplastpartiklar, dels minska spridningen av dem. Lägre hastigheter, begränsat trafikarbete, minskad användning av dubbdäck, lugnare körbeteende, övergång till lättare fordon och optimal hjulinställning är exempel på åtgärder som minskar uppkomsten. Samtidigt kan en del av åtgärderna ge andra vinster som till exempel minskade utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser, minskat buller, färre allvarliga trafikolyckor och minskat vägslitage. Exempel på åtgärder som minskar spridningen av mikroplaster är olika typer av anläggningar som tar hand om vägdagvattnet och gatustädning.

 

 
ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Transport

 

 

 

 

__ANNONS__________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.