SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS       |     SKICKA PRESSRELEASE                                                                                            FÖLJ OSS PÅ TWITTER FÖR FLER NYHETER twitter
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta |    

        

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri kommun och förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och motor Teknik Ekonomi och finans

 

 

streambim

 

 

 

  | NYHETER                                                                                                                           -         Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease 


    

 

Företagare är lyckligare än anställda...

 

..Men upplever en minskad känsla av tillfredsställelse i kontakter med myndigheter och administration. Det visar rapporten ”Hur mår företagaren?” som Företagarna har tagit fram tillsammans med Umeå Universitet.

 

Många företagare i Sverige jobbar mer än 40 timmar i veckan och upplever en hög arbetsbelastning, men överlag känner företagare en hög grad av välbefinnande och livstillfredsställelse. Detta är i linje med andra studier som även visat att företagare är mer nöjda med sina liv jämfört med anställda.

– Frihet och att få bestämma själv, det stora engagemanget i företagandet och vissa personlighetsdrag är viktiga förklaringar till varför företagare mår bra. Ett lönsamt företag påverkar också välbefinnandet positivt, men nöjdhet med arbetstiden är viktigare, säger René Bongard, statistiker och en av författarna till rapporten.

 

Företagare kan i stor utsträckning påverka sin dagliga arbetssituation och denna frihet leder till en högre grad av upplevd lycka. Företagare utan anställda är generellt mer nöjda med livet än företagare med anställda, vilket särskilt gäller företagare med upp till 10 anställda. Livet med anställda innebär nämligen mindre frihet och mer tidspress.

 

– En viktig faktor i detta sammanhang tycks vara den lägre grad av kontroll och högre grad av tidspress som företagare med anställda upplever. I regel är det tätt kopplat med betungande kostnader och en krånglig arbetsrätt som blir aktuell i och med den första medarbetaren. Soloföretagare måste kunna låta företaget växa utan att det sker till priset av en välbefinnandeförlust”, säger René Bongard.

 

En glädjefylld arbetsdag för den genomsnittliga företagaren är en dag med mycket kundkontakt men med lite administration och myndighetskontakter.

– En angelägen fråga är hur småföretagares tidsanvändning kan optimeras så att de kan spendera mer tid på kundkontakter och kärnverksamheten och mindre tid på administrativt arbete och kontakt med myndigheter. Myndighetssverige har där en lång resa att göra gällande digitala lösningar. Men det handlar även om att göra myndighetskontakterna så angenäma som möjligt genom en hög grad av service och en uppskattande inställning till de som skapar våra jobb och skattekronor, säger Günther Mårder, vd på Företagarna. 

 

 

ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Nyheter
 

 

 

 

 

 

 

 

--ANNONS___________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

finja bemix front

 

tåg i bergslagen

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.