SÖK EN VARA ELLER TJÄNST       |     TIPSA OSS      |      SKICKA PRESSRELEASE                                                                         FÖLJ OSS PÅ TWITTER OCH FACEBOOK FÖR FLER NYHETER    twitter    fb front  
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta | 

               

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri Kommun och Förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och Motor Teknik och IT Ekonomi och Finans

 

 sunne front    länsgården kopiera

 

 gamla_byn

 

 heby

 

| NYHETER BYGG & FASTIGHET                                                                                                 Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease     

        

 

Ny Sifoundersökning: Bra ljudmiljö ökar produktiviteten på kontoret

 

Bra ljudmiljö ökar produktiviteten på kontoret

 

   

Svenska kontorsarbetare är mer produktiva på kontoret än hemma, särskilt om kontoret har en god ljudmiljö. Det visar en ny Sifoundersökning ställd till svenska kontorsarbetare. Resultaten stämmer väl överens med forskning som visar att en förbättrad ljudmiljö ökar produktiviteten på kontoret.

 

Fyra av tio kontorsarbetare störs av kollegornas småprat och enbart hälften är nöjda med sin arbetsgivares insatser för att förebygga oljud på kontoret.

– Kontor kräver en god ljudmiljö. Det handlar om medarbetarnas välbefinnande, hälsa och möjligheter att vara produktiva. Det är ett arbetsmiljöansvar som ligger på arbetsgivarna, säger Martin Lindholm, marknadschef på Ecophon.

 

De flesta kontorsarbetare som deltog i enkäten anser sig vara mer produktiva på kontoret än hemma. Nästan varannan (44 %) ser sig som mer produktiva på kontoret, medan var fjärde (24 %) anser att de är mer produktiva hemma.

Kontorets ljudmiljö spelar stor roll. Är du nöjd med ljudmiljön på kontoret är du nästan dubbelt så benägen att se dig som mer produktiv på kontoret (49 %), jämfört med om du är missnöjd med ljudmiljön (28%).

 

Unga kontorsarbetare (20–34 år) anser sig i högre grad vara mer produktiva på kontoret än hemma (54 %), jämfört med äldre kontorsarbetare. Detta gäller särskilt unga män (61 %), men också unga kvinnor (46 %).

 

I undersökningar från pandemins första månader ansåg sig fler vara mer effektiva hemma. Då spekulerades det om att trenden gick mot permanent hemarbete. Men enkäten visar att endast en av tjugo svenskar nu vill arbeta hemifrån på heltid efter coronakrisen.

– Nu, nästan ett år in i pandemin, har många tröttnat på hemarbete. Vi tror att trenden är mot flexibelt hybridhemarbete, där kontorsarbetaren får välja var arbetet utförs, beroende på vilket arbete som ska utföras, säger Martin Lindholm, marknadschef på Ecophon.

Enkätundersökningens resultat överensstämmer med forskning från Stressforskningsinstitutet om ljudmiljöns påverkan på stress och produktivitet på kontoret. En god ljudmiljö minskar kognitiv stress med 11 procent och en minskning av störande moment med 16 procent. Brittisk forskning från 2020 visar att oljud på arbetsplatsen minskar produktiviteten med sex procent.

 

Om undersökningen

 

Enkätundersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av akustikföretaget Ecophon under perioden 5–7 oktober 2020. Totalt 1001 kontorsarbetare besvarade frågor om hemarbete, kontor och oro för Covid-19. En kort sammanfattning av enkätundersökningens resultat kan läsas här.

  • Nästan varannan kontorsarbetare (44%) anser att de är mest produktiva på kontoret. Betydligt färre, nära var fjärde kontorsarbetare (24 %), anser att de är mer produktiva hemma.20 procent av stockholmare är mycket eller ganska oroliga för covid-19 på kontoret, jämfört med 10 procent i Västra Götaland och Halland och 6 procent i Småland, Öland och Gotland.
  • Andra personers småprat är det ljud kontorsarbetare stör sig mest på. Hela 42 % anser att småpratet stör mest när det gäller ljudmiljön på arbetsplatsen. Endast var tjugonde kontorsarbetare (5 %) vill jobba hemma heltid efter krisen.
  • Kontorsarbetare vill arbeta där de är mest produktiva. De som är mer produktiva på kontoret är fyra gånger så benägna att vilja jobba heltid på kontoret efter coronakrisen (40 %), jämfört med de som är mest produktiva hemma (11 %).
  • Kontorsarbetare vill arbeta där ljudmiljön är bra. De som är nöjda med ljudmiljön på kontoret är mer benägna att vilja jobba heltid på kontoret efter coronakrisen (26 %), jämfört med de som är missnöjda (15 %).
  • Kontorsarbetare är produktiva där ljudmiljön är bra. Av de som är nöjda med ljudmiljön på kontoret är hälften (49 %) också mer produktiva på kontoret. Av kontorsarbetare som är missnöjda med ljudmiljön är ungefär en av fyra (28 %) mer produktiva på kontoret.
  • Endast var tjugonde kontorsarbetare (5 %) vill jobba hemma heltid efter coronakrisen.
Källa: Ecophon
 
ata   ATA Media                                                                                                                                                               Ämne: Bygg & Fastighet

 

 

 

 

__ANNONS__________________________

jernkontoret

 

fmf

 

boetten

 

eldon

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.