SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS      |      SKICKA PRESSRELEASE                 
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta | 

                     

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri kommun och förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och motor Teknik Ekonomi och finans

 

 

 

 

 

 

| NYHETER TRANSPORT                                                                                                         Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease     

        

 

Unga kvinnor är Sveriges mest klimatsmarta bilister

 

 

I en ny klimatstudie genomförd av Sifo på uppdrag av Circle K, uppger fler än var femte svensk bilist att de minskat sitt bilkörande till förmån för klimatet. I studien framkommer också att kvinnliga bilister är de mest klimatsmarta. Framförallt yngre kvinnliga bilister gör klimatsmarta val kring sitt bilkörande.

 

Nästan varannan bilist i Sverige, 46 procent, har övervägt att köpa en elbil, elhybrid eller laddhybrid. Var femte bilist, 21 procent, uppger också att de kör mindre bil idag än de gjorde för två år sedan, till förmån för klimatet. Dessutom uppger 42 procent att man börjat gå eller cykla mer för att minska sin klimatpåverkan.

 

Att minska på sitt körande är ett effektivt sätt att minska sin klimatpåverkan. Riksdagen har beslutat att utsläppen av växthusgaser från Sveriges transportsektor ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. För att nå dit kommer det att krävas elektrifierade fordon och förnybara drivmedel som kan användas i befintlig och framtida fordonspark. och ett förändrat beteende bland svenska bilister. Tillsammans utgör dessa Circle K:s fokusområden för att uppnå målet om en fossilfri transportsektor.

– Som Sveriges största leverantör av förnybara drivmedel och en ledande aktör inom drivmedelsbranschen har vi både ett stort ansvar och stora möjligheter att arbeta för ett fossilfritt Sverige. En del i det arbetet handlar om att erbjuda ett brett och effektivt utbud av förnybara drivmedelsalternativ som gör att våra kunder kan köra mer klimatsmart, säger Johan Söderberg, Senior Fuel Director på Circle K.

 

Unga kvinnor gör flest klimatsmarta val kring sitt bilkörande


Undersökningen visar att kvinnor är mer klimatmedvetna än män när det kommer till bilkörande, framförallt kvinnliga bilister i åldrarna 18–29 år. Unga kvinnor är framförallt bättre på att låta bilen stå till förmån för andra mer klimatsmarta transportmedel. På sträckor upp till tre kilometer säger 81 procent av de yngre kvinnliga bilisterna att de hellre går eller cyklar, att jämföra med 68 procent bland svenska bilister totalt. Dessutom uppger 15 procent att de samåker med andra i större utsträckning idag än för två år sedan. Motsvarande siffra för samtliga bilister, oavsett kön, är 10 procent.

 

Klimatet ett viktigt övervägande vid nybilsköp för svenska bilister


Det är tydligt att svenska bilister lägger stor vikt vid bilens klimatpåverkan vid nybilsköp – 69 procent uppger att det är ett mycket eller ganska viktigt övervägande vid nybilsköp. Och nästan varannan bilist, 46 procent, uppger att man har övervägt att köpa en elbil eller hybrid. Bland dessa uppger 78 procent bilens klimatpåverkan som en av de främsta anledningarna till att man funderat på ett sådant köp.

 

– Det är glädjande att se att allt fler svenska bilister gör klimatsmarta val kring sitt bilkörande. Det är också tydligt att intresset för eldrivna bilar är stort och att vi kommer få se fler elbilar på vägarna i framtiden. För att göra det möjligt för fler att köra på el satsar vi på Circle K på att göra tillgången till laddstationer bättre och det är därför vi, tillsammans med IONITY, just nu bygger ett laddningsnätverk med den högsta kapaciteten i Europa, säger Johan Söderberg.

 

Sammanfattning, enkätsvar, svenska bilister

  • 41 procent uppger att man kör bil minst en gång per dag. 80 procent kör bil minst en gång i veckan.
  • 40 procent av kvinnorna och 27 procent av männen uppskattar att de kört mindre än 1 000 mil det senaste året. 34 procent av männen och 22 procent av kvinnorna har kört mer än 2 000 mil det senaste året.
  • 76 procent av kvinnorna och 71 procent av männen promenerar, cyklar eller åker kollektivt vid sträckor kortare än tre kilometer. Vid sträckor mellan tre och sex kilometer är motsvarande siffra 39 procent för båda könen.
  • 46 procent har övervägt att köpa en elbil, elhybrid eller laddhybrid. 55 procent av de som inte köpt eller inte överväger att köpa uppger att den främsta anledningen är bilens inköpspris.
  • De främsta anledningarna till att bilister som äger en elbil eller hybrid köpte sin bil är: bilens bränsleekonomi (70 procent), bilens klimatpåverkan (64 procent), samt låg fordonsskatt och bilens märke (båda 20 procent).
  • Var tredje svensk bilist (33 procent) uppger att de inte gjort något för att minska sin klimatpåverkan från sitt bilkörande.

 

 
ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Transport

 

 

 

 

__ANNONS__________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.