SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS       |     SKICKA PRESSRELEASE                                                                                            FÖLJ OSS PÅ TWITTER FÖR FLER NYHETER twitter
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta |    

        

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri kommun och förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och motor Teknik Ekonomi och finans

 

 

streambim

 

 

 

  | NYHETER                                                                                                                           -         Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease 


    

 

 

Framtidens Kumla tar form!

 

Nu har utställningen för Översiktsplan Kumla kommun 2040 startat och pågår till 5 april.

 

Utställningen visar det förändrade förslaget

 

Just nu ställer vi i ordning en utställning kring förslaget till översiktsplan på biblioteket. Utställningen är det sista tillfället för synpunkter innan översiktsplanen ska beslutas.

 

- Efter de synpunkter som kom fram under samrådstiden har vi gjort en del förändringar i planen. Bland annat har Kvarntorp och Brändåsen lyfts med i arbetet, till skillnad från i samrådsskedet, då de var utpekade som framtida utredningsområden. Det innebär exempelvis justeringar när det gäller användandet av åkermark, säger Johannes Ludvigsson, planchef i Kumla kommun.

 

Vi kommer att finnas på plats för att berätta och svara på frågor

 

Under utställningstiden kommer vi ha informationsmöte vi två tillfällen, där vi ger mer information om förslaget och ger svar på frågor och tar emot synpunkter. Vi kommer också att finnas på plats vid ytterligare fyra tillfällen, för den som vill komma förbi och titta eller ställa frågor.

För den som inte har möjlighet att komma och titta på utställningen och träffa oss, går det att få all information och att lämna synpunkter på vår webbplats kumla.se/öp2040. 

 

Vad är en Översiktsplan?

 

Översiktsplanen är ett långsiktigt strategiskt dokument som initieras av kommunstyrelsen och beslutas av kommunfullmäktige. 

- Nu startar den sista avstämningen av förslaget till Översiktsplan 2040 innan vi ska fatta beslut om den. Under samrådet kom många tankar fram och vi har lyssnat. Jag är nöjd med det arbete som har gjorts i dialogen med medborgare och verksamma i kommunen. Nu ser vi fram emot att få till stånd översiktsplanen som är ett viktigt redskap kommunen för kommunens fortsatta utveckling, säger Katarina Hansson, kommunstyrelsens ordförande.

 

Varför vi ska ha en översiktsplan

 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en översiktsplan som omfattar hela kommunen. I översiktsplanen redovisar kommunen grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur man tänker tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Allt för att främja en långsiktigt hållbar utveckling.

Tidsperspektivet för planen är år 2040 med målet 28 000 invånare.

 

 

ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Nyheter
 

 

 

 

 

 

 

 

--ANNONS___________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

finja bemix front

 

tåg i bergslagen

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.