SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS      |      SKICKA PRESSRELEASE                                                                                    FÖLJ OSS PÅ TWITTER OCH FACEBOOK FÖR FLER NYHETER    twitter    fb front  
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta |

              

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri Kommun och Förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och Motor Teknik och IT Ekonomi och Finans

 

 

 

 

 

 

| NYHETER EKONOMI                                                                                           Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease                                    

        

 

Sverige behöver förstärka arbetet mot internationella mutbrott

 

Idag har organisationen Transparency International (TI) publicerat rapporten ”Exporting Corruption”. Rapporten summerar den granskning organisationen gjort av efterlevnaden av OECD:s konvention mot mutor i internationella affärsförhållanden. Det framgår att en majoritet av de granskade länderna behöver arbeta mer effektivt för att bekämpa internationell mutbrottslighet, däribland Sverige.

 

Sverige öppnade under åren 2016-2019 elva utredningar om internationell mutbrottslighet. Det medför att Sverige har en ”måttlig” tillämpning av OECD:s konvention mot mutor enligt rapporten, den näst högsta graden av fyra. Det är däremot inte tillräckligt för att Sverige ska undgå kritik.

 

 

"Facit visar att vi är dåliga på att hitta och lagföra internationell mutbrottslighet. Vi behöver prioritera detta område tydligare, bland annat genom mer resurser till polis och åklagare och en politisk tydlighet"

 

 

– Korruption är ett massivt internationellt problem som leder till förödande konsekvenser. Det ligger ett stort ansvar på länder som Sverige med låg grad av nationell korruption att bidra i den internationella kampen mot mutor, säger Natali Engstam Phalén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor.

Kritik mot både svensk lagstiftning och lagtillämpning

 

Det låga antalet utredningar visar enligt TI att polis och åklagare inte i tillräcklig utsträckning prioriterar dessa ärenden. Sveriges lagstiftning har dessutom brister eftersom det finns krav på dubbel straffbarhet för åtal för internationell mutbrottslighet. TI kritiserar också lagstiftningen för att inte ställa tydliga krav på förebyggande arbete mot korruption.

 

– Facit visar att vi är dåliga på att hitta och lagföra internationell mutbrottslighet. Vi behöver prioritera detta område tydligare, bland annat genom mer resurser till polis och åklagare och en politisk tydlighet, säger Natali Engstam Phalén.

Exporterande länder tar inte sitt ansvar

 

TI har granskat 47 länder. Av dessa är det endast fyra länder som bedöms bedriva aktiv tillämpning av konventionen: USA, Storbritannien, Schweiz och Israel. Det är ett steg tillbaka från förra året då sju länder kvalificerade till denna kategori. Detta samtidigt som de granskade länderna står för mer än 80 procent av den internationella exportmarknaden.

 

– Korruption utgör ett av de största hindren mot internationell handel och investeringar. Det slår dessutom mot vart och ett av hållbarhetsmålen. Att bekämpa korruption är därför en förutsättning – ett mål 0 – för att vi ska en chans att uppnå målen. Det är tydligt att arbetet mot den globala korruptionen måste hamna högre upp på agendan än den gör idag, säger Natali Engstam Phalén.

Läs rapporten ”Exporting Corruption” här.


 

 

 


 

 

 
ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Ekonomi

 

 

'__ANNONS__________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.