SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS      |      SKICKA PRESSRELEASE                 
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta | 

                     

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri kommun och förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och motor Teknik Ekonomi och finans

 

 

 

 

 

 

| NYHETER TRANSPORT                                                                                                         Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease     

        

 

Körkortsåterkallelserna ökar

 

Körkortsåterkallelserna ökade under 2019

 

Under 2019 fattade Transportstyrelsen beslut om att återkalla 36 692 körkort vilket är en ökning med 6 procent jämfört med föregående år då 34 617 körkort återkallades. Den största procentuella ökningen sker i återkallelsegrund 1 vilket i huvudsak betyder rattfylleri eller drograttfylleri. Ökningen i den kategorin var 13,1 procent.

 

– Vi ser ett ökat inflöde av ärenden från Polisen vilket förklarar ökningen av antalet återkallelser. Fler förare fastnar i kontrollerna, säger Åsa Bergqvist, enhetschef på Transportstyrelsen.

Återkallade körkort 2018-2019

 

Antal återkallade körkort per återkallelsegrund 2018 2019 Återkallelsegrunden betyder i huvudsak
Återkallelsegrund 1 5 746 6 499 Rattfylleri
Återkallelsegrund 2 185 158 Smitning
Återkallelsegrund 3 545 623 Flera mindre överträdelser
Återkallelsegrund 4 18 234 19 903 En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning
Återkallelsegrund 5 1 662 1 337 Opålitlighet i nykterhetshänseende
Återkallelsegrund 6 182 144 Allmän brottslighet
Återkallelsegrund 7 5 503 5 550 Medicinska skäl
Återkallelsegrund 8 4 161 4 164 Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov
Återkallelsegrund 9 7 22 Hinder fanns för utfärdande av körkort
Samtliga* 34 617 36 692

 

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.

Skillnader i landet

Det finns stora variationer mellan länen i landet när det handlar om hur antalet återkallelser förändrats mellan 2018 och 2019. I majoriteten län ökar antalet återkallelser där Uppsala och Norrbottens län sticker ut med ökningar på 15,6 procent och 12,4 procent. Men i vissa län minskar antalet återkallelser. Störst minskning sker i Blekinge och Dalarnas län med 6,7 procent och 4,9 procent.

– Vi kan konstatera att inflödet av körkortsärenden varierar mellan länen, så har det även varit under tidigare år. Det finns en tydlig koppling mot Polisens arbete som kan skilja sig åt i olika delar av landet och därmed ge en viss förklaring till skillnaderna, säger Åsa Bergqvist.


 

 
ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Transport

 

 

 

 

__ANNONS__________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.