SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS       |     SKICKA PRESSRELEASE                                                                  FÖLJ OSS PÅ TWITTER OCH FACEBOOK FÖR FLER NYHETER    twitter    fb front                               
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta |    

        

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri Kommun och Förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och Motor Teknik och IT Ekonomi och Finans

 

 

streambim

 

 

 

  | NYHETER                                                                                                                           -         Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease 


    

 

 

?Rekommendationer för kollektivtrafiken

 

Rekommendationer för kollektivtrafiken

   

Torsdagen den 13 augusti var det dags för kollektivtrafikens representanter att vid Folkhälsomyndighetens presskonferens föra ut tydligast möjliga budskap om hur vi ska minska smittspridningen i kollektivtrafiken.

 

Statsepidemiologen Anders Tegnell gav initialt en bild över coronapandemin globalt. Det pågår en snabb ökning runtom i världen samtidigt som Sverige har sett en tydlig nedgång sedan slutet av juni. Framförallt drabbas nu inte äldre i samma utsträckning utan det är i de lägre åldrarna som vi ser sjukdomsfallen. Det sjunkande antalet fall har givit sjukvården lite tid att återhämta sig. Men nu börjar höstterminen på gymnasium, universitet och högskolor och det är viktigt att vidta alla tänkbara försiktighetsåtgärder. Spridningen av covid-19 sker främst i hemmet och på arbetsplatser, men kollektivtrafiken kan utgöra en viktig kugge för att få ner spridningen.

 

Roberto Maiorana, trafikdirektör på Trafikverket, konstaterade att Trafikverket lyckats väl med sitt ansvar för transportsystemet hittills och övervakar systemet genom trafikledningscentraler för väg och järnväg och förmedlar information om förhållningsregler på stationer och plattformar. Upprätthållandet av transportsystemet innebär dock att vi alla måste fatta rätt beslut om genomförande av resor. Val av transportsätt inklusive gång eller cykel som alternativ fattas på individnivå.

 

Svensk Kollektivtrafik, vars medlemmar är de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, RKM, har i samråd med Sveriges Kommuner och Regioner tagit fram en vägledning av hur trängseln i kollektivtrafiken kan hanteras. Helena Leufstadius, vd på Svensk Kollektivtrafik presenterade innehållet i vägledningen, som följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och riktar sig till den upphandlade trafiken där platsbokning inte kan göras. Det är inte en bindande föreskrift och det är inte en överenskommelse som omfattar hela branschen, vilket särskilt betonades. Den stora utmaningen för kollektivtrafiken, där platsbokning inte kan ske, är att man inte råder över hur många som reser. Därför krävs framförallt omfattande kommunikationsinsatser till resande och styrning från arbetsgivare och skolor så att trycket i kollektivtrafiken kan minska i rusningstid. Resenärerna har ett stort eget ansvar och anvisas att planera sig resa i god tid.

 

Även Anneli Bergholm Söder från MSB betonade det individuella ansvaret och bekräftade att kollektivtrafiken inte har möjlighet att påverka resenärstillströmningen. MSB rekommenderar flexibla arbetstider samt arbete och undervisning på distans.

Och hur blir det då med munskydd? Presskonferensens alla deltagare var helt eniga om att det än så länge inte ska gälla några krav på munskydd, men några invändningar mot den enskildes användande av munskydd finns inte.

 

Från Tågföretagen följer vi utvecklingen noggrant. Vi har tagit del av ett flertal studier som visar att tågtrafiken inte är en stor spridningskälla för covid-19 och vi anser att diskussionen behöver ta in dessa faktabaserade nyanser. Vi ställer oss vidare bakom de krav på ekonomiskt stöd från staten som framförts av Svensk Kollektivtrafik som trafikhuvudmän och operatörer måste erhålla för att kunna upprätthålla trafiken på ett sätt som minimerar smittspridningen.

Relaterade länkar

 

 

 

ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Nyheter
 

 

 

 

 

 

 

 

--ANNONS___________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

jämställdhetsmyndigheten front

 

svepark

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.