SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS       |     SKICKA PRESSRELEASE                                                                  FÖLJ OSS PÅ TWITTER OCH FACEBOOK FÖR FLER NYHETER    twitter    fb front                               
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta |    

        

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri Kommun och Förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och Motor Teknik och IT Ekonomi och Finans

 

 

streambim

 

 

 

  | NYHETER                                                                                                                           -         Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease 


    

 

Kommer kemiindustrin att klara sig ut coronakrisen

 

 

 

Ny rapport: April bättre än förväntat, men i maj viker det nedåt, det anser företrädare för svensk kemiindustri: kemi, läkemedel, plast- och gummi, samt raffinaderi.

Trots detta bedömer en majoritet av företagen att kunna rida ut coronakrisen, men det skiljer mycket mellan de olika delbranscherna. Tyvärr finns också företag, särskilt de något mindre inom plast- och kemiproduktion, som ser sina chanser att överleva som mycket små, säger Carl Eckerdal, chefekonom IKEM.

 

Under april månad var den samlade produktionsvolymen för samtliga kemibranscher: kemi, läkemedel, plast- och gummi, samt raffinaderi oförändrad jämfört med samma månad 2019. För kemi- och plastproduktionen var dock utvecklingen tydligt negativ (index 85, där 100 är oförändrat och allt där under indikerar en minskning). Kemi- och plastföretagen räknar med ytterligare produktionsfall under maj månad, index 78. Även raffinaderi och läkemedel ser framför sig fallande produktionsvolymer, vilket ger ett index för hela kemibranschen på 87 för maj.

 

Det kommer bli en utförslöpa under maj. Prognos som företagen gett oss, är gjord en vecka in i maj. Den visar att särskilt kemi- och plastproducenterna ser framför sig minskade produktionsvolymer. Även företag från de andra delbranscherna prognostiserar minskade volymer, säger Carl Eckerdal.

 

Ingen negativ påverkan i april

 

Trots vikande produktionsvolymer har den totala personalstyrkan bland IKEM-företagen inte påverkats negativt av coronakrisen under april månad. I stället för varsel har företagen som drabbats av större produktionsbortfall använt sig av korttidspermitteringar. Av den totala personalstyrkan (kollektivanställda och tjänstemän) inom IKEM-branscherna var cirka 8 procent korttidspermitterade under april. Isolerat för plast- och kemiproducerande företagen var andelen 16 procent.

 

 

"Företagen ger den svenska coronastrategin mer eller mindre fullt betyg. Den debatteras ju flitigt runt om i världen, men med den kunskap som hittills finns anser ändå 80 procent av företagen att den svenska linjen är den bästa"

 

 

Uppsägningar och varsel förekommer men i betydligt mindre omfattning. Dessutom uppvägdes antalet varslade och uppsagda under april av nyanställningar, så nettot blir noll. Prognosen för maj avseende korttidspermitteringar ligger kvar på samma nivå som under april, berättar Carl Eckerdal.

När det gäller statens ekonomiska räddningspaket anser mindre än hälften av företagen att regeringens överbryggningspaket är riktigt bra, 40 procent tycker att paketet är tillfredsställande, 16 procent ger det underkänt.

 

80 procent av företagen anser att den svenska linjen är den bästa

 

Även om att den svenska regeringen var något sen i starten, så har den lanserat många och nödvändiga stödpaket. Reglerna om korttidspermitteringar gör det möjligt för företagen att överleva för stunden. Det var bra, men nu behövs mer långsiktiga lösningar, säger Carl Eckerdal.

När det gäller Sveriges övergripande coronastrategi, med till stora delar frivillig social distansering för att stoppa covid-19, är dock företagen nöjda med den svenska linjen.

 

Företagen ger den svenska coronastrategin mer eller mindre fullt betyg. Den debatteras ju flitigt runt om i världen, men med den kunskap som hittills finns anser ändå 80 procent av företagen att den svenska linjen är den bästa, säger Carl Eckerdal.

 
 

 

ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Nyheter
 

 

 

 

 

 

 

 

--ANNONS___________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

finja bemix front

 

tåg i bergslagen

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.