SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS       |     SKICKA PRESSRELEASE                                                                                            FÖLJ OSS PÅ TWITTER FÖR FLER NYHETER twitter
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta |    

        

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss Industri kommun och förvaltning Bygg och Fastighet Transport och motor Teknik Ekonomi och finans

 

 

streambim

 

 

 

  | NYHETER                                                                                                                           -         Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease 


    

 

Lärare larmar om stora brister med it-strul

 

 

Nu släpper Lärarförbundet rapporten “Felsökning pågår. It i skolan behöver en omstart”. Rapporten visar att det är mycket vanligt att it-strul och bristande it-support stör både undervisningen och studieron i skolan.

 

- Digitaliseringen i skolan brister på sätt som inverkar starkt negativt på lärares och skolledares arbetsmiljö, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

 

- Vår rapport visar att it-strul och bristande användarvänlighet är vardag för många lärare idag. Sverige som kunskapsnation har inte råd med det, fortsätter Johanna Jaara Åstrand,

 

Lärarförbundets rapport visar bland annat:

 • Var fjärde lärare svarar att deras undervisning störs av att digitala verktyg krånglar på hälften eller fler av lektionerna.
 • 55 procent av lärarna i grundskolan (årskurs 7-9) svarar att deras undervisning störs av att digitala verktyg krånglar på hälften eller fler av lektionerna.
 • 4 av 10 lärare svarar att krångel med digitala verktyg leder till störd studiero på hälften av lektionerna eller fler. Högst är siffran i grundskolan i årskurs 7-9 där 44 procent svarar detta.
 • Nästan var tionde lärare svarar att de inte får någon it-support alls och majoriteten av de som får it-support svarar att de inte får it-support samma dag.
 • Majoriteten av de kommunala huvudmännen ger inte skolorna it-support, it-pedagogiskt stöd eller resurser till kompetensutveckling i den utsträckning som behövs.

Lärarförbundet kräver nu en starkare nationell samordning av digitaliseringen i skolan, och att såväl regering som huvudmän tar ansvar för en likvärdig tillgång och användning av digitala verktyg i skolan. Syftet med rapporten har varit att undersöka hur användandet av digitala verktyg i skolväsendet påverkar lärares och skolledares arbetsmiljö. Vi kommer också med konkreta förslag på vad som bör göras för att lärare och skolledare ska få en bra digital arbetsmiljö.

 

- Lärarförbundet har tagit fram den här rapporten för att sätta ljuset på de problem och brister som många av våra medlemmar möter i sin yrkesutövning. Vi anser att den digitala utvecklingen i skolväsendet är för viktig för att slarvas bort och vill därför bidra till vägen framåt, säger Johanna Jaara Åstrand.

 

Lärarförbundets viktigaste krav:

 

1. Som ansvarig myndighet för skolväsendets digitalisering ska Skolverket få ett tydligare mandat och ansvar gentemot huvudmännen. De ska sprida best practice och arbeta för en likvärdig tillgång och användning av digitala verktyg.

 

2. Kommunsektorn måste få kompensation (i enlighet med finansieringsprincipen) utifrån den nationella digitaliseringsstrategin. Det gäller bland annat grundläggande infrastruktur, tillgång till teknisk och pedagogisk support och kompetensutveckling.

 

3. Regeringen måste förstärka skollagen så att det blir tydligt att huvudmannen har en skyldighet att säkerställa att verksamheterna har tillräckliga förutsättningar:?

 • ?Professionsstyrda beslut kring om, när och vilka digitala verktyg som används
 • ?Ändamålsenliga verktyg 
 • ?Närvarande och effektiv teknisk- och pedagogisk support 
 • ?Tillfredsställande infrastruktur 
 • ?Effektiv och långsiktig kompetensutveckling för lärare och skolledare
 

 

ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Nyheter
 

 

 

 

 

 

 

 

--ANNONS___________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

finja bemix front

 

tåg i bergslagen

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.