SÖK EN VARA ELLER TJÄNST       |     TIPSA OSS      |      SKICKA PRESSRELEASE                                                                         FÖLJ OSS PÅ TWITTER OCH FACEBOOK FÖR FLER NYHETER    twitter    fb front  
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta | 

               

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri Kommun och Förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och Motor Teknik och IT Ekonomi och Finans

 

 sunne front    länsgården kopiera

 

 gamla_byn

 

 heby

 

| NYHETER BYGG & FASTIGHET                                                                                                 Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease     

        

 

 

Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet

Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet

 

Fastighetsmäklarbranschen i siffror

 

 

Över 90 procent av alla bostadsaffärer i Sverige sköts av en fastighetsmäklare. Men, hur fördelar sig egentligen affärerna och vad tjänar en fastighetsmäklare? Vilka skillnader i löneform och inkomst finns med avseende på ålder, erfarenhet och kön och hur ser fastighetsmäklarna egentligen på sitt arbete? Svaren finns i Mäklarsamfundets årliga branschrapport Fakta & Nyckeltal, som nu släppts.

 

Cirka 85 procent av Sveriges fastighetsmäklare är medlemmar i Mäklarsamfundet. Den årliga branschrapporten Fakta & Nyckeltal bygger bland annat på medlemsundersökningar och officiell statistik från olika myndigheter.

 

- Allt fler använder fastighetsmäklartjänsten. 2019 var 92 procent av alla småhusaffärer mäklade. Det är en ökning med 15 procentenheter på knappt tjugo år, ett tydligt tecken på att fastighetsmäklartjänsten erbjuder värde och trygghet för både säljare och köpare. Den absoluta majoriteten av säljare och köpare är också väldigt nöjda med den tjänst som svenska mäklare erbjuder. Sett som andel av alla försäljningar är det ungefär 0,3 procent som leder till en anmälan från konsument, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

2020 års branschrapport visar bland annat att:

  • Andelen kvinnliga mäklare har ökat under lång tid, men könsfördelningen tycks ha nått en platå sedan cirka fem år bakåt i tiden. 2007 bestod mäklarkåren av 39 procent kvinnor och 61 procent män. Idag är 54 procent av fastighetsmäklarna män och 46 procent kvinnor. I åldersgruppen under 30 år är kvinnorna däremot i majoritet med 56 procent.
  • 59 procent av fastighetsmäklarna har provisionsbaserad inkomst och 25 procent har fast lön. Ju yngre mäklare desto högre grad av provision. Bland mäklare som varit verksamma 0-3 år har 82 procent provisionslön. Motsvarande andel för de som varit verksamma 4-10 år är 62 procent.
  • 39 procent av fastighetsmäklarna tjänar mellan 300 000 – 500 000 kr per år. 34 procent av kvinnorna tjänar mellan 500 000 – 1 000 000 kr per år, att jämföra med 40 procent av männen.
  • Under de senaste 20 åren har fastighetsmäklarbranschen genomgått en strukturomvandling. År 2000 var strax under 20 procent av alla fastighetsmäklare ansluten till en kedja. 2020 var förhållandet det motsatta med 70 procent av Mäklarsamfundets medlemmar anslutna till en kedja medan 30 procent arbetade i fristående företag.

 

 
ata   ATA Media                                                                                                                                                               Ämne: Bygg & Fastighet

 

 

 

 

__ANNONS__________________________

jernkontoret

 

fmf

 

boetten

 

eldon

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.