SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS       |     SKICKA PRESSRELEASE                                                                                            FÖLJ OSS PÅ TWITTER FÖR FLER NYHETER twitter
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta |    

        

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri kommun och förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och motor Teknik Ekonomi och finans

 

 

streambim

 

 

 

  | NYHETER                                                                                                                           -         Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease 


    

 

Ett av fyra hushåll har för små marginaler för oplanerade utgifter

 

 

Ett av fyra hushåll har så små marginaler för oförutsedda utgifter att 15 000 kronor är svårt att hantera. För drygt ett av tio hushåll går gränsen redan vid 5 000 kronor. Det visar Lowells undersökning Betalningsindikatorn, som genomfördes tillsammans med undersökningsföretaget Demoskop.

 

Lowells senaste Betalningsindikator visar att marginalerna hos svenska hushåll för att hantera plötsliga utgifter i många fall är små. Var fjärde hushåll, (22 %) har svårt att hantera 15 000 kronor och för 12 procent går gränsen redan vid 5 000 kronor.

 

– Att var fjärde hushåll har så små marginaler är oroande, särskilt eftersom vi nu är inne i en högkonjunktur med låg arbetslöshet. I en kommande recession blir utsattheten än större inom dessa grupper. Vi ser dessutom en tendens i Betalningsindikatorn att de med svag ekonomi, har fått mindre marginaler vilket är en oroande utveckling, säger Erika Rönnquist Hoh, vd Lowell Sverige.

 

Små marginaler i de äldre grupperna

 

Sämst beredskap finns hos personer i åldrarna 55–64 år, där så många som var femte hushåll (21 %) skulle ha mycket svårt, eller helt omöjligt att hantera en oförutsedd utgift på 30 000 kronor. Det är en försämring jämfört med föregående år med sex procentenheter. Samtidigt ser vi att den upplevda privatekonomiska tryggheten inom samma åldersgrupp sjunkit med tre procentenheter sedan tredje kvartalet 2017. Störst är den ökade otryggheten bland separerade och änkor.

 

– Att den upplevda tryggheten i ekonomin går ner bland äldre är en oroväckande utveckling, särskilt som vi kan se att även oron för kommunens ekonomi är stor i den här gruppen. Det kan gå hand i hand med förändrade behov inför att bli äldre, då man i högre grad behöver stöd från det offentliga för en bra välfärd, säger Erika Rönnquist Hoh.

 

Ökad oro för kommunens ekonomi

 

Samtidigt som den privatekonomiska tryggheten i åldrarna 55–64 år sjunker så finns en stor andel som känner stor oro över kommunens ekonomi. Hela 42 procent uppger sig vara ganska eller mycket oroliga över kommunens framtida ekonomi, samtidigt som nästintill varannan (47 procent) upplever oro för Sveriges framtida ekonomi.

 

 

 

ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Nyheter
 

 

 

 

 

 

 

 

--ANNONS___________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

finja bemix front

 

tåg i bergslagen

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.