SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS       |     SKICKA PRESSRELEASE                                                                  FÖLJ OSS PÅ TWITTER OCH FACEBOOK FÖR FLER NYHETER    twitter    fb front                               
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta |    

        

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri Kommun och Förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och Motor Teknik och IT Ekonomi och Finans

 

 

streambim

 

 

 

  | NYHETER                                                                                                                           -         Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease 


    

 

Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM

Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM

 

Lönemärket satt för svensk arbetsmarknad

 

Efter intensiva förhandlingar har IKEM och övriga industriförbund i natt kommit överens med facken om ett nytt löneavtal. Därmed är också normen för löneökningarna på svensk arbetsmarknad satt.

Löneavtalet innebär en total kostnadsökning för företagen på 5,4 % procent i ett 29 månader långt avtal som löper ut den 31 mars 2023.

 

Den första oktober återupptogs de förhandlingar om nya löner för industrin som sattes på paus i våras på grund av Coronapandemin. För att ändå hamna i takt med löptiden för de tidigare avtalen blir avtalsperioden 29 månader. Avtalen kommer alltså löpa ut den 31 mars 2023, samma tid som hade gällt om treårsavtal tecknats i våras. 

 

- Ett långt avtal är alltid att föredra, det ger stabilitet, vilket är bra. Den första lönerevision blir den första november i år. Sedan är det sjutton månader till nästa lönerevision, vilket ändå ger företagen lite andrum jämfört med ett kort avtal, säger Henrik Stävberg.

Avtalet är tecknat mot bakgrunden att coronapandemin innebär att många i grunden livskraftiga företag nu har låg betalningsförmåga, samtidigt som vissa företag går bra trots krisen.

 

- Det har varit en mycket stor utmaning att hantera i förhandlingarna. IKEM hade önskat en lägre löneökningstakt i det osäkra läge vi i är i nu med ökad smittspridning, säger Henrik Stävberg, förhandlingschef IKEM – Innovations- och kemiindustrierna.

Det nya avtalet innebär dels höjda löner för de anställda, dels pensionsavsättningar. Den totala kostnadsökningen för avtalsperioden är 5,4 %, med en första höjning av lönerna den första november 2020. Det nya avtalet innebär även att pensionsöverenskommelsen mellan SN/ LO / PTK nu kommit på plats.

 

Med ett nytt Industriavtal på plats så är också lönenormen, märket, för övriga arbetsmarknaden satt. Industriavtalet skapar stabilitet i den svenska lönebildningen sedan 1997.

 

Industrins arbetsgivarorganisationer är: IKEM, Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen, Grafiska Företagen, SLA, TEKO och TMF.

 

ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Nyheter
 

 

 

 

 

 

 

 

--ANNONS___________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

jämställdhetsmyndigheten front

 

uppsala

 

gentekniknämnden

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

hercules

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.