SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS      |      SKICKA PRESSRELEASE                                                                                    FÖLJ OSS PÅ TWITTER OCH FACEBOOK FÖR FLER NYHETER    twitter    fb front  
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta |

              

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri Kommun och Förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och Motor Teknik och IT Ekonomi och Finans

 

 

 

 

 

 

| NYHETER EKONOMI                                                                                           Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease                                    

        

 

Varför är godis skattebefriat men inte tillagad mat?

 

Småföretagarnas Riksförbund angående remissvar Ändrade regler för kostförmån i särskilda fall

 

Småföretagarnas Riksförbund ställer sig bakom Finansdepartementets förslag att det införs en skattefrihet för förmån av fri kost under förutsättning att måltiden kommer från någon som saknar samband med arbetsgivaren och att måltiden lämnas utan krav på motprestation. Dock ställer sig Erik Sjölander tveksam till hur det ur folkhälsosynvinkel kan komma sig att godis som personalförmån är skattebefriat, men inte tillagad mat.

 

Under de senaste månaderna har arbetsbelastningen för bl.a. vård- och omsorgspersonal varit mycket ansträngd på grund av spridningen av det nya coronavirus som orsakar sjukdomen covid-19. Samtidigt har det runt om i landet tagits många initiativ för att på olika sätt visa stöd och uppskattning för dem som arbetat under ibland svåra förhållanden. En sådan åtgärd har varit att skänka mat till personal som arbetar inom sjukvården. Liknande initiativ förekom även i samband med skogsbränderna sommaren 2018, då brandmännen uppmärksammades för sina insatser genom matgåvor från privatpersoner och företag i den då rådande situationen. I vissa fall har den skänkta maten samlats in och administrerats av arbetsgivare och sedan distribuerats vidare till arbetstagare på sådant sätt att bestämmelserna om beskattning av förmån av fri kost som erhålls på grund av tjänst har aktualiserats.

 

Finansdepartementets förslag syftar till att undanta förmånsbeskattning från måltider som lämnas av allmänheten i syfte att visa anställda uppskattning och stöd. Förslaget innebär att förmån av kost som lämnas efter den 31 mars 2020 under sådana förhållanden inte ska tas upp till beskattning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

  • Det är ett bra förslag som förbundet naturligtvis ställer sig bakom. Man har tagit fasta på att svenskar uppskattat vad som bekostats av offentliga medel genom att skänka mat till brandmän som släcker bränder och sjukvårdspersonal som räddar liv, säger Erik Sjölander som föredragit ärendet för Småföretagarnas Riksförbund.

I förbundets remissvar uttrycks en önskan om att förslaget skulle kunnat utvecklas än mer. Regeringen hade kunnat ta chansen att fortsätta på den inslagna linjen och skattebefriat alla måltider, i synnerhet om den tillagats på restaurang, eftersom det är en bransch som drabbats hårt av pandemin, i synnerhet inom vissa områden. Andra länder har lämnat bidrag för att äta på restaurang (Storbritannien t.ex.) och andra länder inom EU har sänkt momsen på restaurangbesök. Från den svenska regeringens sida har dessa direkta åtgärder lyst med sin frånvaro.

  • Denna typ av promemorior är intressanta då man kan upptäcka hur skatteregler ibland blir motsägelsefulla i förhållande till den allmänna debatten. Exempelvis kan jag tycka att det är tveksamt ur folkhälsosynvinkel att godis som personalförmån är skattebefriat, men inte tillagad mat. Vad är det för signaler regeringen vill sända ut med den passusen?, frågar Erik Sjölander undrande.

Småföretagarnas riksförbund föreslår även i sitt remissvar att skulle det vara rimligt att man även passade på att göra undantag för förtäring (tillagad mat) i samband med utbildnings- och informationsinsatser. 

 

Mattias Andersson - Näringspolitisk samordnare
Småföretagarnas Riksförbund

 
 
ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Ekonomi

 

 

'__ANNONS__________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.