SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS      |      SKICKA PRESSRELEASE              
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta |

              

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri kommun och förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och motor Teknik Ekonomi och finans

 

 

 

 

 

 

| NYHETER EKONOMI                                                                                           Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease                                    

        

 

Hur rik måste du vara i Finland för att vara rik?

 

 

Finländarna är allt mer intresserade av att bli mer rika och förmögna. Sparbankens färska Sparbarometer utredde hurdan nettoförmögenhet en person i Finland ska ha för att anses vara rik.

 

En finländare är rik om hans eller hennes förmögenhet är minst en miljon euro. Det här framgår av den nya Sparbarometern som Sparbanken årligen låter utföra. 25 % av finländarna anser att en person med en förmögenhet på en miljon kan anses vara rik. 21 % anser att redan en nettoförmögenhet på 500 000 € räcker till för att vara rik.

 

Oavsett om målet är att bli rik eller inte så märks finländarnas ökade intresse för att bli förmögna bland annat i att upp till 39 % av finländarna uppgav att de tänker öka på eller börja med sitt placerande eller sparande under det kommande året. Av de som börjat spara och placera uppgav 73 % att de är nöjda med sitt beslut att börja spara.

 

Viljan att bli förmögen syns också i summorna som sätts i sparande och planeringar, de ökar nämligen. År 2019 hade andelen personer som sparade över 400 euro i månaden ökat med tre procentenheter (11 % vs. 8%).

Däremot sparar endast 15 % av finländarna inte alls, och andelen personer som inte alls sparar har redan i några år minskat (2017 18 %).

-    Finländarna är nu klart mer ivriga på att börja spara eller öka sitt sparande och placerande än för ett år sedan. Finländarna har börjat lära sig principen för att bli förmögen och att också små sparbelopp är ett stort steg i rätt riktning. Nu ökar också de summor som sätts undan för sparande och andelen personer som inte alls sparar minskar, vilket är fint med tanke på människornas ekonomiska välbefinnande, för att inte tala om den

psykologiska effekten, säger Henna Mikkonenchefsekonom för Sparbanksgruppen.

 

Finländarnas vanligaste sätt att spara och placera är de gamla bekanta, varav sparkontot är det allra mest populära och som 46 % av finländarna använder. De näst mest populära sparformerna är ägarbostad (31 %) och fonder (27 %). 18 % av finländarna har aktieplaceringar.

-    Vi anser att alla har rätt till ekonomiskt välbefinnande. Nollräntor tycks ha blivit ett normalt tillstånd och därför borde de som vill bli förmögna spara månatligen till exempel i fonder istället för att spara på ett konto. Det är alltid en lämplig tidpunkt att börja placera och ju tidigare du börjar, desto bättre, säger Karri Alameri, Sparbanksgruppens affärsverksamhetsdirektör för kapitalförvaltningstjänster.

 

Företagare ger modell för planering av ekonomiskt välbefinnande

 

Av Sparbarometern framgår att företagarnas planmässighet gör att de skiljer sig från den övriga befolkningen. Företagarna är mer långsiktiga vid planeringen av sin ekonomi än andra: 25 % av företagarna planerar sin ekonomi på längre sikt än två år, medan 18 % av den övriga befolkningen gör det.

 

Företagarna sparar och placerar också klart mer än hela befolkningen. Av företagarna sparar eller placerar upp till 35 % mer än 200 euro per månad, medan 20 % av hela befolkningen gör det. Samtidigt känner företagarna klart bättre till olika placeringsformer än de övriga finländarna och de utnyttjar mer olika slags placerings- och sparformer än den övriga befolkningen, med undantag för sparkontot. Till exempel 25 % av företagarna har en placeringsbostad, medan endast 8 % av hela befolkningen har en sådan. Likaså sparar eller placerar upp till 34 % av företagarna i aktier, medan endast 18 % av hela befolkningen gör det.

 

-    Vi kan ta lärdom av företagarna i hur vi ska planera vår egen ekonomi på lång sikt. Folk kunde gärna exempelvis sätta upp ett visst mål för sitt sparande och placerande. Då blir sparandet en meningsfull del av vardagen och det är också trevligt att på lång sikt följa upp hur det framskrider, säger Henna Mikkonen.

 

 
ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Ekonomi

 

 

'__ANNONS__________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.