SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS      |      SKICKA PRESSRELEASE                                                                        FÖLJ OSS PÅ TWITTER OCH FACEBOOK FÖR FLER NYHETER    twitter    fb front  
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta | 

                     

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri Kommun och Förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och Motor Teknik och IT Ekonomi och Finans

 

 

 

 

 

 

| NYHETER TRANSPORT                                                                                                         Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease     

        

 

 

Bara en höjd avgift nästa år

 

Förslag att Vägtrafikregisteravgiften höjs med 10 kr till 75 kr. Avgiftsuttaget kring lotsdispenser anpassas på grund av nya regler. Men i övrigt fryser Transportstyrelsen alla befintliga avgifter på 2020 års nivå och låter dem gälla även under 2021. Syftet är att underlätta för företag inom transportområdet på grund av den pågående pandemin.

 

Transportstyrelsens verksamhet finansieras till stor del av avgifter. Varje år genomförs en översyn av avgiftsnivåerna och ett förslag brukar under juni månad remitteras till branschföreträdare. Men detta år är förutsättningarna lite annorlunda på grund av den nuvarande covid-19-pandemin. Många företag och aktörer inom transportområdet har drabbats hårt av reserestriktioner och minskade intäkter.

 

 

"För att underlätta för alla som verkar i en mycket utsatt bransch väljer vi att frysa våra avgiftsnivåer och låta dem ligga kvar på 2020-års nivå"

 

 

- För att underlätta för alla som verkar i en mycket utsatt bransch väljer vi att frysa våra avgiftsnivåer och låta dem ligga kvar på 2020-års nivå, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör på Transportstyrelsen.

Två förändringar till 2021

Transportstyrelsen bedömer ändå att två avgiftsförändringar behöver göras.

  • Vägtrafikregisteravgiften som tas ut för fordon som är registrerade i vägtrafikregistret föreslås höjas från 65 kronor till 75 kronor. Höjningen behöver göras för att säkerställa en långsiktig balans mellan intäkter och kostnader. Höjningen bedöms inte få någon större påverkan på företagens ekonomi.
  • Avgifterna för lotsdispenser inom sjöfartsområdet behöver anpassas på grund av ändrade regler. Men bedömningen är att det totala avgiftsuttaget inom området inte kommer att ändras.

Transportstyrelsens förslag om avgiftsjusteringar inom dessa områden kommer att remitteras i vanlig ordning men processen inleds efter sommaren i stället för som brukligt i juni.

 

Transportstyrelsens avgifter

 

 
ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Transport

 

 

 

 

__ANNONS__________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.