SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS      |      SKICKA PRESSRELEASE              
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta |

              

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri kommun och förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och motor Teknik Ekonomi och finans

 

 

 

 

 

 

| NYHETER EKONOMI                                                                                           Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease                                    

        

 

 

Begränsat utrymme för reformer 2020

 

Ekonomistyrningsverkets prognos visar att den ekonomiska tillväxten mattas av. Den offentliga sektorns finansiella sparande är nära noll i år. Staten visar överskott medan kommunsektorns undersk

ott växer. Nästa år blir sparandet 17 miljarder kronor. Utrymmet för reformer 2020 är begränsat om överskottsmålet ska klaras.

 

Konjunkturen i svensk ekonomi är inne i en avmattningsfas. BNP-tillväxten blir betydligt lägre i år än förra året, samtidigt som sysselsättningen växer långsammare. Nästa år dämpas tillväxten ytterligare något och den förblir relativt svag under hela prognosperioden.

 

Konjunkturavmattningen tillsammans med skattesänkningar gör att skatteintäkterna ökar långsammare i år än förra året. Det finns ännu inga beslut om större skatteändringar nästa år. Skatteintäkterna ökar totalt sett mer 2020 än i år, även om ökningstakten är lägre än den varit de senaste åren.

De takbegränsade utgifterna i statens budget ökar måttligt både i år och nästa år. Bidragen till kommunerna samt utgifterna för försvaret och rättsväsendet ökar mest. Samtidigt minskar utgifterna för bland annat migration och integration. Marginalen till utgiftstaket fortsätter att vara god.

Den offentliga sektorns finansiella sparande blir 2 miljarder kronor i år. Sparandet stärks de kommande åren, vilket beror på att statens sparande ökar. Underskottet i kommunsektorn förblir dock stort under hela prognosperioden.

 

Det strukturella sparandet minskar i år till ett underskott på 0,3 procent av BNP. Det är en tydlig avvikelse från det överskottsmål som gäller från och med i år. Sparandet stärks nästa år, oaktat nya reformer i budgetpropositionen, men är fortsatt något under målnivån. Enligt ESV:s prognos är därmed utrymmet för reformer begränsat om överskottsmålet ska klaras. Samtidigt är den offentliga skulden låg och ligger inom ramen för skuldankaret.

 

Prognosen i siffror

2018 2019 2020
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
2,5 1,4 1,2
Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn
43 2 17
Finansiellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn
0,9 0,0 0,3
Strukturellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn
0,1 -0,3 0,2
Marginal till utgiftstaket – miljarder kronor 55 42 49
Budgetsaldo* – miljarder kronor 80 108 2
Maastrichtskuld – procent av BNP 39 34 33

 

 

 
ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Ekonomi

 

 

'__ANNONS__________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.