SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS       |     SKICKA PRESSRELEASE                                                                                            FÖLJ OSS PÅ TWITTER FÖR FLER NYHETER twitter
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta |    

        

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri kommun och förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och motor Teknik Ekonomi och finans

 

 

streambim

 

 

 

  | NYHETER                                                                                                                           -         Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease 


    

 

Kraftig ökning av e-bokslånen – men svårt att bemanna skolbiblioteken

 

 

Folkbibliotekens utlåning av e-böcker har ökat med nästan 30 procent på ett år. Det framgår av Sveriges officiella biblioteksstatistik, som Kungliga biblioteket (KB) nyligen publicerat. Den visar även att bara 37 procent av landets elever har tillgång till ett enskilt skolbibliotek, som är bemannat på halvtid eller mer.

 

Under 2018 var utlåningen av e-böcker uppe i 2,3 miljoner på folkbiblioteken. Det är en ökning med 28 procent sedan föregående år.

Universitets- och högskolebiblioteken står för den stora användningen av e-medier*. Framför allt handlar denna användning om vetenskapliga publikationer. I snitt gör varje invånare drygt 8 nedladdningar av e-medier per år – sammanlagt 96 miljoner nedladdningar från de offentligt finansierade biblioteken. Till det kommer över 41 miljoner sökningar i licensierade databaser.

 

De fysiska lånen minskar

 

Samtidigt minskar utlåningen av fysiska medier, det vill säga böcker, skivor och annat som går att låna hem eller ta del av på biblioteket. Jämfört med förra året är utlåningen 4 procent lägre, vilket innebär 3 miljoner färre fysiska utlån. Totalt gör befolkningen 68 miljoner fysiska lån, där åtta av tio sker på folkbiblioteken.

Varje invånare besöker i snitt ett bibliotek åtta gånger per år. Däremot är det bara en fjärdedel av befolkningen som kan beskrivas som aktiva låntagare.

 

Fler aktiviteter på folkbiblioteken

 

Folkbiblioteken har ett brett uppdrag och genomför varje år ett stort antal aktiviteter. Det handlar bland annat om sagostunder, filmvisningar, författarbesök, läxhjälp och språkträning. Antalet aktiviteter på folkbiblioteken har ökat under senare år och är nu drygt 145 000 för hela landet.

Biblioteken har en viktig roll för att höja invånarnas it-kompetens. Under 2018 anordnades 5 procent fler sådana aktiviteter jämfört med föregående år, främst av folkbiblioteken.

 

Öppettider, bestånd och bemanning

 

Universitets- och högskolebiblioteken har ökat sina redan generösa öppettider för forskare och studenter. När det gäller folkbiblioteken varierar öppettiderna kraftigt mellan kommunerna. Kommunerna fortsätter att stänga bibliotek samt att minska öppettider och inköp av böcker. Sedan millennieskiftet har antalet folkbibliotek i Sverige minskat med 24 procent. Däremot håller allt fler bibliotek meröppet, det vill säga öppet utan personal på plats. Meröppna bibliotek finns nu i 114 kommuner.

Folkbibliotekens bestånd av tryckta böcker har minskat med en femtedel på tio år. Biblioteken har lika många anställda som förgående år. Dessa har dock fått fler arbetsuppgifter.

 

Många obemannade skolbibliotek

 

Ovanligt många skolor rapporterar att de, av ekonomiska skäl eller svårigheter att rekrytera, inte kan halvtidsbemanna skolbiblioteken. Bara 37 procent av landets skolelever har nu tillgång till enskilda skolbibliotek med minst halvtidsbemanning. Detta trots att tillgången till skolbibliotek är obligatoriskt enligt skollagen.

Skolbibliotekens inköp är låga och fortsätter att minska. Kostnaden för fysiska medier på skolbiblioteken är nu nere på 97 kronor per elev och år.

 

 

ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Nyheter
 

 

 

 

 

 

 

 

--ANNONS___________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

finja bemix front

 

tåg i bergslagen

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.