SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS       |     SKICKA PRESSRELEASE                                                                                            FÖLJ OSS PÅ TWITTER FÖR FLER NYHETER twitter
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta |    

        

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri kommun och förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och motor Teknik Ekonomi och finans

 

 

streambim

 

 

 

  | NYHETER                                                                                                                           -         Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease 


    

 

Region Stockholm aktiverar krislägesavtal

 

 

Regionstyrelsen har beslutat om att begära hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om aktivering av krislägesavtalet i Region Stockholm för medarbetare som anvisats att arbeta enligt krislägesavtalets villkor inom Region Stockholms intensivvårdsverksamhet. Utöver detta fortsätter vi rekryteringen av ytterligare medarbetare i vården.

 

Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge. Syftet med krislägesavtalet är att ge en större flexibilitet vad gäller arbetsskyldighet, arbetstid och villkor i övrigt. För att uppnå detta utges högre ersättningar till medarbetarna. Aktiveringen omfattar de medarbetare som blir anvisade att arbeta enligt krislägesavtalets villkor inom regionens IVA-verksamheter.

 

- Insatserna vårdens medarbetare gör i dessa tider är otroliga. Vår uppgift är att ge dem bästa möjliga förutsättningar att göra sitt jobb och vi ser att behovet av intensivvård kommer att öka snabbt och därför har vi beslutat om att aktivera krislägesavtalet för IVA-personal i Region Stockholm. Det gör vi av två skäl. Både för att de kommer att behöva arbeta väldigt mycket mer i veckorna eller månaderna framför oss och ska ha motsvarande ersättning för den uppoffring de gör för alla. Vi gör också det för att sjukvården ska ha ytterligare möjligheter att stärka upp bemanningen inom intensivvården vilket gör att vi kan öppna ännu fler IVA-platser när behovet ökar, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M).

 

- Personalens insatser i detta extraordinära läge är ovärdeliga. Nu har vi kommit till den punkten där vi måste aktivera krisavtalet för att trygga patientsäkerheten. Avtalet ger oss samtidigt ökade möjligheter att säkra bemanningen inom intensivvården, säger tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionrådet Gustav Hemming (C).

 

- Krislägesavtalet är en viktig möjlighet som ska användas när och där det behövs. Efter stora ansträngningar att uttömma alla möjligheter inom ordinarie kollektivavtal väljer vi i dag att aktivera krislägesavtalet inom intensivvården. Det betyder tuffa arbetstider och villkor för medarbetarna som berörs, och att de i gengäld får drygt dubbel timpeng. Både som stockholmare och som ansvarig för stockholmarnas sjukvård är jag oerhört tacksam över engagemanget, empatin och energin som vårdpersonalen lägger ner på att vårda och ta hand om covid-19-patienter. Samtidigt oroar jag mig för hur man ska orka - corona är inte en kortvarig kris och därför behöver vi fortsätta se till att vårdpersonalen får så många kollegor som möjligt, för att dela på bördan, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

 

- Vi har en extraordinär situation som inte liknar någon tidigare i modern tid. Därför måste vi göra allt som står i vår makt för att underlätta för vårdpersonalen och ge dem förutsättningar att göra sitt jobb, säger vårdutvecklingsregionrådet Ella Bohlin (KD)

- Det här avtalet är avsett för kriser som den vi nu befinner oss i. Vi uppfattar också att personalen efterfrågar det. Alla ser vilket otroligt arbete vårdpersonalen gör. Nu gör vi allt som står i vår makt för att skapa så bra arbetsmiljö för dem som möjligt, säger miljö- och kollektivtrafikregionrådet Tomas Eriksson (MP).

 

FAKTA KRISLÄGESAVTAL:

  • Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.
  • Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.
  • Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.
  • Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om max fyra veckor.
  • En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.
  • Anpassade regler för dygns- och veckovila.

 

 

ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Nyheter
 

 

 

 

 

 

 

 

--ANNONS___________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

finja bemix front

 

tåg i bergslagen

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.