SÖK EN VARA ELLER TJÄNST       |     TIPSA OSS      |      SKICKA PRESSRELEASE                                                                         FÖLJ OSS PÅ TWITTER OCH FACEBOOK FÖR FLER NYHETER    twitter    fb front  
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta | 

               

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri Kommun och Förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och Motor Teknik och IT Ekonomi och Finans

 

 sunne front    länsgården kopiera

 

 gamla_byn

 

 heby

 

| NYHETER BYGG & FASTIGHET                                                                                                 Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease     

        

 

 

Många bra nyheter för byggsektorn men det blir ingen höjning av ROT i höstbudgeten 2020

Många bra nyheter för byggsektorn men det blir ingen höjning av ROT i höstbudgeten 2020

 

Flera bra nyheter för byggsektorn i regeringens höstbudget men vi saknar en höjning av ROT

 

Vi ser positivt på att regeringen och samarbetspartierna väljer att fortsätta fokusera på den gröna omställningen och även gör flera kraftfulla satsningar riktat till bygg- och bostadsmarknaden. Men historien har också lärt oss att en satsning är en sak, sedan måste det också gå att genomföra i praktiken. Då får inte regler och handläggning bli för komplicerat, säger Monica Björk.

 

De nyheter som berör byggsektorn i årets höstbudget är följande:

 

Energieffektivisering i flerbostadshus


En åtgärd som branschen har efterfrågat under lång tid och som Byggmaterialhandlarna ser positivt på. Regeringen föreslår 900 miljoner kr till åtgärder för energieffektivisering i flerbostadshus under 2021. Syftet är att öka takten på energieffektiviseringen och samtidigt förbättra förutsättningarna för att genomföra nödvändiga renoveringar. För 2022 avsätts 2,4 miljarder kr och för 2023 avsätts 1 miljard kr. Så totalt en satsning 4,3 miljarder kr under en treårsperiod. Reglerna för genomförande kommer utarbetas under hösten och Byggmaterialhandlarna kommer följa utvecklingen, så att det inte blir för krångligt för företag och privatpersoner att söka. 

 

Utökat investeringsstöd för hyresrätter


Där höjs den sk. bemyndiganderamen från nuvarande 7,5 miljarder kr till 9,3 miljarder kr för 2021. För 2022 ökas det med 1,1 miljard kr och för 2023 föreslås det öka med 1,9 miljarder kr. Målsättningen är att det skall byggas fler hyresrätter och få byggbolag ett fokusera på detta segment i marknaden.

Grön omställning


I sammanhanget futtiga 10 miljoner kr får Naturvårdsverket för att bistå företag att kliva in i den cirkulära ekonomin. Dessa medel skall kartlägga vilka lagar och regler som ligger i vägen för cirkulär ekonomi. Naturvårdsverket får också 10 miljoner kr för en ökad kartläggning av avfall, som skall gå till ett system för ökad kontroll och spårbarhet, vilket är ett bra steg på vägen för ökad återvinning

 

Solcells ROT


En nyhet i budgeten är att privatpersoner kan söka stöd för installation av solceller samt lagring av egenproducerad elenergi. Skattereduktion 15% för solceller och 50% för batterilagring. Bidraget som kommer att utformas enligt ROT-modellen får uppgå till max 50 000 kr per person och år. 

 

Höjt ROT avdrag kom ej med i höstbudgeten


En fråga som Byggmaterialhandlarna har drivit under längre tid är att höja ROT-avdraget till 50% samt att höja beloppsgränsen till 100 000 kr. Vi tror fortfarande att det är en mer effektiv satsning för att möta lågkonjunkturen än flera nya och tillfälliga satsningar som tar tid för företag och privatpersoner att förstå som innebär att myndigheter måste utforma nya regler. Denna satsning uteblev dessvärre i höstbudgeten.

 

Vi har under våren gett HUI Research i uppdrag att räkna på effekten av detta. En höjning av bidragsdelen från dagens 30% till 50% av arbetskostnaden, samt ett höjt takbelopp från 50 000 kr till 100 000 kr per person och år, skulle kunna skapa ytterligare 7 500 heltidsarbeten inom bygg- och installationssektorn, avslutar Monica Björk.

 

 
ata   ATA Media                                                                                                                                                               Ämne: Bygg & Fastighet

 

 

 

 

__ANNONS__________________________

jernkontoret

 

fmf

 

boetten

 

eldon

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.