SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS       |     SKICKA PRESSRELEASE                                                                                            FÖLJ OSS PÅ TWITTER FÖR FLER NYHETER twitter
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta |    

        

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri kommun och förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och motor Teknik Ekonomi och finans

 

 

streambim

 

 

 

  | NYHETER                                                                                                                           -         Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease 


    

 

Billigare att anställa unga, nyanlända och sjukskrivna

 

Från den 1 juli i år kommer det med stor sannolikhet att vara mindre kostsamt att anställa personer som inte är etablerade på arbetsmarknaden. Då väntas nämligen förslaget om ett så kallat ingångsavdrag klubbas igenom.

Detta innebär ingångsavdraget:

  • Omkring två tredjedelar av de totala arbetsgivaravgifterna tas bort.
  • Den nedsatta avgiften kommer att gälla löner på upp till 23 500 kronor per månad.
  • För att ha rätt till avdraget ska personens inkomster inte ha överstigit 100 000 kronor de senaste fem åren.

Syftet med förslaget är att göra det mer attraktivt att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, som exempelvis unga personer utan högre utbildning, nyanlända och långtidssjukskrivna, och därigenom få fler i arbete.

Förslaget, som grundas i en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna, är nu skickat på remiss och planen är att det ska träda i kraft den 1 juli 2020.

…och personer inom forskning och utveckling

Bedriver ditt företag forskning och utveckling? Grattis i så fall. Från och med april i år sänks nämligen arbetsgivaravgiften för företag som har anställda inom detta område.

Det finns redan i dag en skatterabatt för dessa sektorer, men i och med de nya reglerna sänks kostnaderna ytterligare.

Detta gäller från och med våren 2020:

  • Företag kommer kunna göra avdrag på högst 450 000 kronor per månad för hela sin forskande personal, jämfört med 230 000 kronor idag.
  • Den allmänna löneavgiften sänks med tio procentenheter.
  • Samtliga branscher där det finns ett kommersiellt syfte med forskningen eller utvecklingen, påverkas av de nya reglerna.

Den här skatterabatten ses som en strategi för att underlätta att bedriva forskning i Sverige och är en viktig del i att öka de svenska företagens konkurrenskraft.

Som en annan del i denna strategi införs också nya, mer generösa regler kring uppehållstillstånd för utländska forskare och studenter. De som har avslutat sin forskning eller sina högskolestudier i Sverige får nämligen rätt att stanna kvar ett år för att söka arbete eller bedriva näringsverksamhet här.

Värt att veta om arbetsgivaravgiften

31,42 procent räknat på den anställdes bruttolön. Så mycket betalar arbetsgivaren i normalfallet för varje anställd till staten.

Arbetsgivaravgiften infördes 1960 och låg i början bara på några få procent. Med åren har avgiften successivt höjts. 1991 var skattesatsen uppe i nästan 40 procent, men under de följande två åren sänktes avgiften och sedan dess har den legat på en relativt stabil nivå, även om flera omfördelningar inom totalbeloppet gjorts. Av arbetsmarknadspolitiska skäl har det periodvis också gjorts lättnader för vissa kategorier av anställda.

För en företagare är arbetsgivaravgiften av stor vikt, eftersom den tillsammans med lönen och de sociala avgifterna avgör hur mycket det kostar att anställa en person. Över en fjärdedel av den offentliga sektorns skatteintäkter genereras av arbetsgivaravgifter, så betydelsen är stor för statsfinanserna.

 

Källa: Flex Applications

 

 

ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Nyheter
 

 

 

 

 

 

 

 

--ANNONS___________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

finja bemix front

 

tåg i bergslagen

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.