SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS       |     SKICKA PRESSRELEASE                                                                  FÖLJ OSS PÅ TWITTER OCH FACEBOOK FÖR FLER NYHETER    twitter    fb front                               
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta |    

        

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri Kommun och Förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och Motor Teknik och IT Ekonomi och Finans

 

 

streambim

 

 

 

  | NYHETER                                                                                                                           -         Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease 


    

 

 

Arlanda Central. Foto: Daniel Asplund/Swedavia.

 

Åtta län tar ställning för Arlanda

 

Arlanda är ett nationellt intresse och behöver stärkas för att utveckla Sverige. Det behövs även bättre tågförbindelser till andra länder, utvecklade förutsättningar för långväga godstransporter och god tillgänglighet för den internationella sjöfarten. Det är huvudpunkterna i en rapport från Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete. Rapporten, som åtta län står bakom, är ett underlag till regeringens infrastrukturplanering.

 

- Vi konstaterar att Arlanda har en central betydelse för den nationella och internationella tillgängligheten. För hela landet är det viktigt att Arlandas funktion stärks med väl fungerade kopplingar mellan inrikes- och utrikestrafiken.Det är också viktigt att förbättra den internationella tillgängligheten med tåg i regionen, både vad gäller förbindelser mot Norge och kontinenten, säger Johan Örjes (C), regionråd Region Uppsalaoch ordförande i Mälardalsrådets arbetsgrupp för internationell tillgänglighet och konkurrenskraft.

 

- För Sverige som ett starkt exportberoende land har Arlanda en avgörande betydelse och fler internationella direktförbindelser behövs. Men kommunikationerna till och från Sveriges största flygplats är bristfälliga. Därför måste alla nodstäder i Stockholm-Mälarregionen få snabba direktförbindelser med Arlanda genom spårbunden kollektivtrafik. Även prioriterade körfält för buss till och från huvudstaden behövs så att kollektivtrafik blir det självklara valet för att åka till Arlanda och inte bil som det är idag, säger Jens Sjöström (S), oppositionsregionråd Region Stockholm och vice ordförande i Mälardalsrådets arbetsgrupp för internationell tillgänglighet och konkurrenskraft.

 

Åtta län samarbetar för internationell tillgänglighet och konkurrenskraft


De åtta länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland, Gotland och Gävleborg samarbetar i Mälardalsrådet för bättre transporter. Länen framhåller hur central Arlanda flygplats är för hela Stockholm-Mälarregionens konkurrens- och attraktionskraft. Bättre trafiklösningar behövs så att fler ska kunna ta tåg och buss till flygplatsen. Den internationella tågtrafiken behöver bli bättre med smidiga och klimateffektiva förbindelser mot både Norge och Danmark samt vidare mot kontinenten. För näringslivet och den stora konsumentmarknaden i Stockholm-Mälarregionen måste godstransporterna vara hållbara och effektiva. God internationell tillgänglighet med sjöfart förutsätter tillgängliga terminaler och en upprustad isbrytarflotta.

 

Rapport med 11 ställningstaganden


Rapporten 11 ställningstaganden för internationell tillgänglighet och konkurrenskraft är en del i Mälardalsrådets En Bättre Sits-arbete med uppdateringen av den politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem (“Systemanalys 2020”). Arbetet har bedrivits i fyra arbetsgrupper med totalt drygt 70 politiker, där Johan Örjes (C), Region Uppsala och Jens Sjöström (S), Region Stockholm har lett arbetet i gruppen för internationell tillgänglighet och konkurrenskraft.

11 ställningstaganden för internationell tillgänglighet och konkurrenskraft

 

1. Den internationella tillgängligheten med tåg för Stockholm-Mälarregionen behöver förbättras, både vad gäller förbindelser mot Norge (Oslo) och kontinenten.

 

2. Investeringar i järnvägsinfrastrukturen är nödvändiga för att nå gällande internationell standard både för gods- och persontransporter samt för att säkra den framtida tillgängligheten via järnväg.

 

3. Det ska vara enkelt för resenärer att boka resor mellan EU-länder. Gemensamma biljett- och bokningssystem är ett krav och en förutsättning för att det internationella resandet med tåg ska nå sin fulla potential.

 

4. Arlanda ska vara Skandinaviens ledande flygplats och utgöra ett nationellt intresse.

 

5. Arlanda har en central betydelse för den nationella och internationella tillgängligheten. Arlandas funktion behöver stärkas med väl fungerade kopplingar mellan inrikes- och utrikestrafiken.

 

6. God internationell tillgänglighet bidrar tillattraktionskraft och möjliggör nya närings-livsetableringar. För svensk konkurrenskraft och tillväxt behövs fler internationella direktförbindelser från Arlanda till strategiskt viktiga marknader i världen.

 

7. Stora volymer av högvärdigt gods ger förutsättningar för att bibehålla befintliga samt etablering av nya interkontinentala flyglinjer. Detta gynnar både gods- och persontransporter vilket skapar konkurrensfördelar för svenskt näringsliv.

 

8. Stockholm-Mälarregionen ska ha god tillgänglighet till Arlanda med kollektivtrafik. Nodstäderna ska ha snabba direktförbindelser med spårburen kollektivtrafik till Arlanda.

 

9. Stora resenärsflöden ställer krav på en effektiv användning av befintlig infrastruktur. Med kollektivtrafik frigörs kapacitet i transportsystemet och bidrar till minskad miljöpåverkan. Därför ska kollektivtrafiken vara det primära transportsättet till och från Arlanda.

 

10. Infrastrukturen i hamnområdena ska ge förutsättningar för passagerartrafik. Det ska vara enkelt att ta sig till och från hamnen med kollektivtrafik. Lättillgängliga terminaler ger förutsättningar för en god internationell tillgänglighet via sjöfart.

 

11. En förutsättning för att sjöfarten ska fungera vintertid är ett öppet vatten. Staten behöver säkerställa att det finns en väl fungerande isbrytarflotta.

 

ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Nyheter
 

 

 

 

 

 

 

 

--ANNONS___________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

jämställdhetsmyndigheten front

 

svepark

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.