SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS       |     SKICKA PRESSRELEASE                                                                                            FÖLJ OSS PÅ TWITTER FÖR FLER NYHETER twitter
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta |    

        

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri kommun och förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och motor Teknik Ekonomi och finans

 

 

streambim

 

 

 

  | NYHETER                                                                                                                           -         Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease 


    

 

Tre gånger fler fattiga kvinnor i pensionsålder – Inkomstgrupper bland Sveriges pensionärer

 

Nästan en sjättedel av landets låginkomsttagare är i pensionsålder. Mer än tre fjärdedelar av dem är kvinnor. Ratsit har kartlagt inkomstgrupper bland Sveriges befolkning från 66 år och uppåt. Siffrorna visar bland annat att kvinnor är starkt överrepresenterade bland äldre låginkomsttagare, och att skillnaden är nära tiofaldig på vissa platser i Sverige.

 

En stor del av Sveriges äldre befolkning har det knapert. Nästan hela 300 000 personer över 66 år är låginkomsttagare, vilket innebär en total månatlig inkomst på som mest 11 000 kr. Av dessa är drygt tre fjärdedelar kvinnor. Enligt den oberoende tjänsten minPension bör en pensionär i Sverige som minst klara en budget på 15 000 kr i månaden före skatt. Våra siffror visar dock att nästan en kvarts miljon kvinnor och drygt 75 000 män i pensionsålder lever med inkomster under den gränsen.

Låginkomsttagare

 

En ”låginkomsttagare” är en person som har en total inkomst på mindre än hälften av landets inkomstmedian. För inkomstår 2017 innebär det en total inkomst på mindre än 132 800 kr/år, eller drygt 11 000 kr/månad.

 

– Väldigt många äldre kvinnor har totala inkomster under 11 000 kronor i månaden. I vissa kommuner är det upp till 10 gånger fler fattiga kvinnor än män bland pensionärerna. Detta är oroande siffror som visar att många äldre kvinnors ekonomi kan vara helt beroende av en make för att gå runt, säger Anders Johansson, VD på Ratsit.

Inkomstgrupper bland svenskar i pensionsålder - jämförelse mellan kvinnor och män

 

Sveriges äldre finns representerade i alla inkomstgrupper: låginkomsttagare, de med medelinkomst, höginkomsttagare och de med riktigt hög inkomst.

Låginkomsttagare utgör 296 000 (15 %) av den äldre befolkningen, med inkomster på under 11 000 kr i månaden. De absolut flesta i pensionsålder, runt 1 300 000 personer (68 %), är medelinkomsttagare, vilket här innebär månatlig inkomst på över 11 000 kronor men under 37 900 kronor. Hela 239 000 personer (12 %), av dem över 66 år, har en hög inkomst på över 37 900 kronor i månaden. Och sist är det nästan 100 000 personer över 66 år (5 %) som har en riktigt hög inkomst på över 56 300 kronor i månaden.

Både kvinnor och män återfinns i samtliga inkomstgrupper, så väl låga som riktigt höga. Däremot finns stora skillnader i fördelningen mellan dem.

I snitt 3,5 gånger så många fattiga äldre kvinnor i Sverige

 

Den största skillnaden återfinns i andelen låginkomsttagare när man jämför äldre män och kvinnor, där andelen kvinnor med låg inkomst i snitt är 350 % större än andelen män.

Sett över landet är det nästan 190 kommuner, drygt två tredjedelar av Sveriges kommuner, som har minst tre gånger så många kvinnliga låginkomsttagare i pensionsålder än män.

Bland kommunerna med minst klyftor mellan äldre kvinnor och män med låg inkomst hittar vi endast 16 kommuner i hela riket som har färre än dubbelt så många kvinnor än män.

 

– Det finns så klart fler kvinnor än män i Sverige. Det stämmer även bland äldre svenskar, där kvinnorna är cirka 15 % fler. Men det är en alldeles för liten skillnad för att förklara varför kvinnor är så enormt överrepresenterade bland låginkomsttagare.

10 gånger fler kvinnliga låginkomsttagare i Öckerö kommun

 

I Öckerö kommun i Västra Götalands län hittar vi den största klyftan mellan könen bland äldre låginkomsttagare, där kvinnorna är nästan tio gånger så många som männen. Öckerö kommun sticker ut eftersom kvinnorna står för över 90 % av låginkomsttagarna i pensionsålder. På topplistan nedan ser vi dock att samtliga kommuner med störst klyftor har som minst fem gånger så många kvinnor bland äldre låginkomsttagare än män. Och vi ser att i mer än hälften av alla Sveriges kommuner är minst tre gånger så många kvinnor än män bland äldre låginkomsttagare.

 

I dessa kommuner bor i snitt 3 900 personer äldre än 66 år, och i snitt 10 % fler kvinnor än män. Cirka en tredjedel av befolkningen är i pensionsålder. Förutom det är det svårt att hitta några gemensamma nämnare bland kommunerna med störst klyftor mellan kvinnor och män i pensionsålder. Det är mestadels mindre kommuner som är representerade, men exempelvis Lerum och Piteå har båda en befolkningsmängd som är högre än genomsnittet för kommuner i Sverige. Kommunerna är geografiskt spridda i landet, även om vi ser att tre kommuner från Västra Götaland är representerade.

Som minst 1,5 gånger fler fattiga äldre kvinnor

 

I de kommunerna med minst klyftor mellan män och kvinnor bland äldre låginkomsttagare är det som minst 150 % fler kvinnliga låginkomsttagare än män. Bland kommunerna med minst klyftor hittar vi Sundbyberg i toppen, en mindre, relativt välbärgad kommun i Stockholms län. På andra plats ser vi Jokkmokk, en väldigt liten kommun i Norrbotten, som är väldigt tätt följd av Stockholms kommun – Sveriges största kommun sett till antalet invånare.

Bland kommunerna med minst skillnad mellan äldre kvinnor och män med låg inkomst ser vi både små kommuner i exempelvis Norrbotten och Värmland såväl som större kommuner i Stockholms län. Det är väldigt olika kommuner sett till invånarantal, medelinkomst och geografisk belägenhet.

 

– Det är svårt att hitta mönster mellan vilka kommuner som har störst och minst skillnader. Det verkar som att problemet återkommer i olika stora kommuner på olika platser i Sverige och med helt olika förutsättningar, säger Anders Johansson, VD på Ratsit.

 

Källa: Ratsit

 

Läs artikeln i sin helhet här:

 

https://www.ratsit.se/info/statistik/inkomstklyftor/ 

 

 

ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Nyheter
 

 

 

 

 

 

 

 

--ANNONS___________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

finja bemix front

 

tåg i bergslagen

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.