SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS      |      SKICKA PRESSRELEASE                
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta |

                 

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri Kommun och Förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och Motor Teknik och IT Ekonomi och Finans

 

 

streambim

 

 

 

 

| SVENSK FÖRETAGSFAKTA                                                                                                                                         SAMHÄLLE - ORGANISATIONER

        

 

Hem

 

Avfall Bibliotek
Brand - och Räddningstjänster Försvar
Kommuner - Myndigheter Kommunal förvaltning/Kommunala bolag
Kyrkor - Samfund Post - Bud
Social Omsorg Vård - Omsorg - Sjukhus

 

 

 

 Kommuner - Myndigheter -Förbund

 

gentekniknämnden

.....................................................................................................................................................................

Genetiknämnden

https://www.genteknik.se/

 

Genetiknämnden c/o Vetenskapsrådet

Box 1035, 10138 Stockholm

Besök: Västra Järnvägsgatan 3

 

 

Telefon: 08-546 44 081

 

Genetiknämnden är en statlig myndighet som inrättades 1994. Nämnden har till uppgift att genom rådgivande verksamhet främja en etiskt fösvarbar och säker användning av gentekniknen så att människors och djurs hälsa och miljö skyddas. Detta sker främst genom yttrande till regeringen och myndigheter. Genetiknämnden har även till uppgift att sprida kunskap om utvecklingen inom genetikområdet.

 

 Hemsida    |    E-post

 

jämställdhetsmyndigheten front

.....................................................................................................................................................................

Jämställdhetsmyndigheten

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/

 

Box 73, 424 22 Angered

Besök: Angereds torg 9

 

 

Telefon: 031-392 90 00 växel

 

Jämställdhetsmyndighetens grunduppdrag enligt instruktionen (SFS 2017:937) är att arbeta med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiska målen.

 

 Hemsida    |    E-post

 

uppsala front

.....................................................................................................................................................................

Uppsala Kommun Hållbarhetsavdelningen

https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/organisation/ledning/kommunledningskontoret/?selectedyear=

 

753 75 Uppsala

Besök: Stationsgatan 12

 

 

Telefon: 018-727 00 0

 
 Hemsida    |    E-post

 

region östergötland

.....................................................................................................................................................................

Region Östergötland Katastrofmedicinskt Centrum

https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Verksamheter/Katastrofmedicinskt-centrum/

 

Universitetssjukhuset

581 30 Linköping

Besök: Johannes Magnus väg 11

 

 

Telefon: 010-103 00 00

 

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) i Linköping är en expertenhet med anställda från många discipliner.

 

Medarbetarna arbetar med, forskar och undervisar inom bland annat traumatologi, katastrofmedicinsk ledning, triage, prioritering och värdering av katastrofmedicinsk beredskap

 
 Hemsida    |    E-post

 

sofint

.....................................................................................................................................................................

SOFINT - Samordningsförbundet i norra Örebro län

http://www.finsamorebrolan.se/

 

Kristinavägen 49 C

711 30 Lindesberg

 

Telefon: 0271-575 00

 

Samordningsförbund är ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser både operativt och strukturellt.

 Hemsida    |    E-post

 

logo_k

........................................................................................................................................................................

Kristianstads Kommun

www.kristianstad.se

 

291 80 Kristianstad

 

Telefon: 044-13 50 00

 

- Bygg och bo attraktivt i Kristianstads kommun

 Hemsida    |    E-post

 

sundsvalls-kommun_logo_svart

........................................................................................................................................................................

Sundsvalls Kommun

www.sundsvall.se

 

Norrmalmsgatan 4

851 85 Sundsvall

 

Telefon: 060-19 10 00

 

- Må bra i Sundsvall

 Hemsida    |    E-post

 

landskrona-logo

........................................................................................................................................................................

Landskrona Stad

www.landskrona.se

 

Stadshuset, Drottninggatan 7

261 80 Landskrona

 

Telefon: 0418-47 00 00

Telefax: 0418-47 48 33

 

- Bo unikt och havsnära

 Hemsida    |    E-post

 

 

__ANNONS__________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.