SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS      |      SKICKA PRESSRELEASE                
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta |

                 

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri Kommun och Förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och Motor Teknik och IT Ekonomi och Finans

 

 

streambim

 

 

 

 

| SVENSK FÖRETAGSFAKTA                                                                                                                                         SAMHÄLLE - ORGANISATIONER

        

 

Hem

 

Avfall Bibliotek
Brand - och Räddningstjänster Försvar
Kommuner - Myndigheter Kommunal förvaltning/Kommunala bolag
Kyrkor - Samfund Post - Bud
Social Omsorg Vård - Omsorg - Sjukhus

 

 

 

 Kommunal förvaltning - Kommunala bolag

 

logga-bjuv

....................................................................................................................................................................

Bjuvs Kommun Tekniska Förvaltningen

https://www.bjuv.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/tekniska-forvaltningen.html

 

Box 501, 267 25 Bjuv

Besök: Verkstadsgatan 1

 

Telefon: 0534-190 00 Växel

 

- Tekniska förvaltningen ansvarar för drift och skötsel av kommunala gator och fastigheter.

 Hemsida    |    E-post

 

partille

....................................................................................................................................................................

Partille Kommun Utbildningsförvaltningen

https://www.partille.se/etjanster/barn--utbildning/

 

433 82 Partille

Besök: Gamla Kronvägen 34

 

Telefon: 031-792 10 00 Växel

 

- Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens barnomsorg och utbildningsverksamhet från förskola och fritids till föskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och olika uppdragsutbildningar.

 Hemsida    |    E-post

 

vilhelmina

....................................................................................................................................................................

Vilhelmina Kommun Socialförvaltningen

https://www.vilhelmina.se/kommun-och-politik/foervaltningar-och-avdelningar/socialfoervaltningen/

 

Torget 6

912 81 Vilhelmina

 

Telefon: 0940-140 00 Växel

 

- Socialtjänsten har som uppgift att medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen.

 Hemsida    |    E-post

 

eda_kommun

....................................................................................................................................................................

Eda Kommun Samhällsbyggnad

https://eda.se/f%C3%B6rvaltningen/samh%C3%A4llsbyggnad__837

 

Box 66, 673 22 Charlottenberg

Besök: Torget 1

 

Telefon: 0571-281 00 Växel

 

- Samhällsbyggnad består av fem sektioner som också är fristående resultatenheter

 Hemsida    |    E-post

 

karlskrona

....................................................................................................................................................................

Karlskrona Kommun Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen

https://www.karlskrona.se/kommun-och-politik/sa-fungerar-kommunen/organisation/miljo--och-samhallsbyggnadsforvaltningen/

 

371 83 Karlskrona

Besök: Östra Köpmansgatan 1

 

Telefon: 0455-30 30 00 Växel

 

- Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen skapar goda boende-, arbets, trafik-och fritidsmiljöer för kommunens invånare och verksamheter

 Hemsida    |    E-post

 

askersund

....................................................................................................................................................................

Askersunds Kommun Barn och Utbildning

https://www.askersund.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/namnder/barn--och-utbildningsnamnden.html#.Xvgt7PkzY2w

 

696 82 Askersund

Besök: Stöökagatan 8

 

Telefon: 0583-810 00 Växel

 

- Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom barnomsorg, grundskola, särskola och fritidsgårdar

 Hemsida    |    E-post

 

viadidakt

....................................................................................................................................................................

Viadidakt

https://viadidakt.se/

 

Kullbergska huset, 641 80 Katrineholm

Besök: Vita huset, Drottninggatan 18

 

Telefon: 0150-48 80 90

 

- Viadakt är en gemensam förvaltning för arbetsmarknad och vuxnas lärande i Katrineholms och Vingåkers kommuner

 Hemsida    |    E-post

 

mullsjö

....................................................................................................................................................................

Mullsjö Kommun Verksamhet Myndighet IFO/ÄO/FO

https://www.mullsjo.se/omsorg-och-hjalp/

 

Box 47, 565 32 Mullsjö

Besök: Järnvägsgatan 27

 

Telefon: 0392-140 00 Växel

 Hemsida    |    E-post

 

strängnäs

....................................................................................................................................................................

Strängnäs Kommun Socialkontoret

https://www.strangnas.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom

 

645 80 Strängnäs

Besök: Nygatan 10

 

Telefon: 0152-291 00 växel

 

- Socialkontoret erbjuder hjälp och stöd till familjer, barn och ungdomar som behöver det.

 Hemsida    |    E-post

 

lerumlogo

....................................................................................................................................................................

Lerums Kommun Sektor Lärande

https://www.lerum.se/Skolsidor/Pedagoglerummapp/Pedagoglerum/Kompetensutveckling/Sektor-larande/

 

443 80 Lerum

Besök: Bagges Torg, Brobacken 1

 

Telefon: 0302-52 10 00 Kundcenter

 

- Barnomsorg, Bibliotek, Fritid & idrott, Grundskola, Gymnasieskola, Kultur, Kulturskola, Särskola, Vuxenutbildning

 Hemsida    |    E-post

 

lavab

........................................................................................................................................................................

Lycksele Avfall och Vatten AB

http://www.lycksele.se/lavab

 

921 82 Lycksele

Besök: Storgatan 22

 

Telefon 0950-167 20 Växel

 

-Hantering av avfall, slam och vatten. Drift av avfallsanläggning, deponi, återvinningscentraler, vattenverk och reningsverk

 Hemsida    |    E-post

 

osthammar_en-del-av-roslagen

........................................................................................................................................................................

Östhammars Kommun Socialförvaltningen

http://www.osthammar.se/sv/organisation/forvaltning/socialforvaltning/

 

Box 36, 742 21 Östhammar

Besök: Kyrkogatan 14

 

Telefon 0173-860 00 Växel

 

-Vi arbetar i huvudsak med frivilliga sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling för att hjälpa människor

 Hemsida    |    E-post

 

alingsås

....................................................................................................................................................................

Alingsås Kommun Vård och Omsorgsförvaltningen

https://www.alingsas.se/kommun-politik/kommunens-organisation/tjansteman/vard-och-aldreomsorgsforvaltningen

 

441 81 Alingsås

Besök: Kungsgatan 9

 

Telefon: 0322-61 60 00 växel

 Hemsida    |    E-post

 

region örebro län

........................................................................................................................................................................

Region Örebro län Kultur och ideell sektor

https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Kultur/

 

Box 1613, 701 16 Örebro

Besök: Eklundavägen 1

 

Telefon 019-601 10 00 växel

 

- Region Örebro län, länets kulturaktörer, kommuner och folkbildningen arbetar tillsammans för att du ska ha tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud. Alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter till kulturupplevelser och till att skapa kultur

 Hemsida    |    E-post

 

örebro logo

....................................................................................................................................................................

Örebro Kommun Kultur- och Fritidsförvaltningen

https://www.orebro.se/kommun--politik/forvaltning--organisation/forvaltningar.html

 

Box 32500, 701 35 Örebro

Besök: Järnvägsgatan 27

 

Telefon: 019-21 10 00 växel

 

- Våra ansvarsområden är Kulturskolan, Bio Roxy, Konsthallen, folkbibliotek, koloniverksamhet och fritidsgårdar. Idrottsanläggningar, bad Wadköping, Karlslund och Kilsbergen. Frågor om kultur- och föreningsuppdrag, lokalbokning, lotteritillstånd mm.

 Hemsida    |    E-post

 

munktell

....................................................................................................................................................................

Munktell Science Park

https://munktellsciencepark.se/

 

632 20 Eskilstuna

Besök: Portgatan 3

 

Telefon: 016 550 00 00 växel

 

Munktell Science Park (MSP) är en innovativ mötesplats. Munktell Science Park har funnits  sedan är 2005

och är den givna mötesplatsen för Eskilstuna och regionens näringsliv.

 Hemsida    |    E-post

 

halmstad

....................................................................................................................................................................

AB Industristaden

https://www.halmstad.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/bolagochstyrelser/industristaden.2420.html

 

Box 153, 301 05 Halmstad

Besök: Kyrkogatan 5

 

Telefon: 035-13 70 00 växel

 

AB Industristaden bygger, äger och förvaltar fastigheter och lokaler inom Halmstads kommun

 Hemsida    |    E-post

 

uddevalla-kommun

....................................................................................................................................................................

Uddevalla Kommun Socialförvaltningen

https://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/socialtjansten.html

 

451 81 Uddevalla

Besök: Varvsgatan 1

 

Telefon: 0522-69 60 00 växel

 

Socialtjänsten bedriver en bred verksamhet och ansvarar för omsorg för äldre och funktionshindrade samt stöd och rådgivning till barn, ungdomar och vuxna

 Hemsida    |    E-post

 

trelleborg

....................................................................................................................................................................

Trelleborgs Kommun Miljökontoret

https://www.trelleborg.se/sv/lattlast/miljo-halsa-och-natur/miljoforvaltningen/

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Algatan 13

231 83 Trelleborg

 

Telefon: 0410-73 30 00

 

Miljöavdelningen jobbar med miljö på olika sätt, till exempel frisk luft, rent vatten, bra mat och hälsosamma hem.

Avdelningen jobbar med att hindra att miljön skadas eller att människors hälsa skadas.
Därför undersöker man livsmedel, vatten, luften, buller och mycket annat

 Hemsida    |    E-post

 

 

skurup logo

....................................................................................................................................................................

Skurups Elverk

https://skurupselverk.se/

 

274 80 Skurup

Besök: Mårtensgatan 3

 

Telefon: 0411-53 61 00 växel

 

Skurups Elverk är det lokala och hållbara energibolaget som ägs av Skurups kommun

 Hemsida    |    E-post

 

gotland logo

....................................................................................................................................................................

Region Gotland Kultur och Fritid

https://www.gotland.se/kulturfritid

 

621 81 Visby

Besök: Visborgsallén 19

 

Telefon: 0498-26 90 00 

 

Avdelningen arbetar övergripande för att stärka människor och med att främja medborgarnas hälsa och livskvalitet, att utveckla samhället och fördjupa demokratin genom att inspirera till och möjliggöra fysiska och sinnliga upplevelser, stimulera till eget skapande, till mellanmänskliga möten och en meningsfull tillvaro. Både för den som valt att bo här och för alla dem som besöker ön.

 Hemsida    |    E-post

 

linköping

....................................................................................................................................................................

Linköpings Kommun Utbildningsförvaltningen

https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/utbildningsforvaltningen/

 

581 81 Linköping

Besök: Apotekaregatan 13 C, 582 24 Linköping

 

Telefon 013-26 38 00

 

Utbildningskontoret består av en barn- och ungdomsavdelning och en bildningsavdelning. På förvaltningen finns också en gemensam förvaltningsadministration som består av administrativ personal, ekonomipersonal och personalansvariga

 Hemsida    |    E-post

 

lulea-kommun-x2

....................................................................................................................................................................

Luleå Kommun Stadsbyggnadsförvaltningen

https://www.lulea.se/kommun--politik/kommunens-organisation/forvaltningar/stadsbyggnadsforvaltningen.html

 

971 85 Luleå

 

Telefon 0920-45 30 00

 

Stadsbyggnadsförvaltningen planerar och bygger för ett framtida Luleå samt underlättar allas vardag och ser till att vi har en grön stad, vatten i kranen, vägar att köra på och trevliga fastigheter att verka i. Öppettider: Måndag-Fredag 08.00-17.00, lunchstängt 12.00-13.00

 Hemsida    |    E-post

 

ulricehamn

....................................................................................................................................................................

Ulricehamns Kommun Sektor Service

https://www.ulricehamn.se/omkommunen/kommun/sektorer/

 

523 86 Ulricehamn, Besök: Bogesundsgatan 22

 

Telefon 0321-59 50 00 växel

 

I sektor service finns verksamheterna fastighet, kost, kommunservice, IT samt kultur- och fritid. Verksamheten leds av servicechefen

 Hemsida    |    E-post

 

pajala-kommun-logo

....................................................................................................................................................................

Pajala Kommun Stöd och Omsorg

https://www.pajala.se/Pajala-kommun/Omsorg-och-stod/

 

984 85 Pajala, Besök: Medborgarvägen 4

 

Telefon 0978-120 00 växel

 

fSocialtjänsten finns till för dem som behöver hjälp och stöd i olika former. Det kan vara allt från barn, ungdomar till gamla människor

 Hemsida    |    E-post

 

kumla-logo

....................................................................................................................................................................

Kumla Kommun Socialförvaltningen

https://www.kumla.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/namnder-och-forvaltningar/socialnamnden/socialforvaltningen.html

 

Kumla Kommun, 682 80 Kumla

Besök: Stadshuset, Torget 1

 

Telefon: 019-58 80 00

 

Verksamhetsområde: Individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och LSS-omsorg

 Hemsida    |    E-post

 

malung sälen

....................................................................................................................................................................

Fastighetskontoret Malung-Sälens Kommun

http://www.malung-salen.se/byggaboochmiljo.4.171f7ab913d91baa33deb.html

 

Box 14, 782 21 Malung

Besök: Storgatan 34

 

Telefon 0280-181 00

 

I Malung-Sälens kommun lever du närmare det som verkligen betyder något. Här finns frisk luft, fjäll, skidåkning, fiskesjöar och vildmark. I Malung-Sälen bor du för att du tycker att livskvalitet är viktigt

 Hemsida    |    E-post

 

sorsele

....................................................................................................................................................................

Bygga, Bo och Miljö Sorsele Kommun

https://www.sorsele.se/bygg-bo-och-miljoe/

 

924 81 Sorsele

Besök: Burevägen 4

 

Telefon 0952-140 00

 

"Vi är en trygg och säker kommun med bra och effektiv service till våra kunder"

 Hemsida    |    E-post

 

mariestad

........................................................................................................................................................................

Mariestads Kommun - sektor utbildning

https://mariestad.se/Mariestads-kommun/Kommun--politik/Organisation-och-kommunchef/Sektor-utbildning.html

 

542 66 Mariestad

Besök: Kyrkogatan 2

 

Telefon 0501-75 70 00

 

- Sektor utbildning arbetar med allt från förskola och grundskola till gymnasieskola och vuxenutbildning

 Hemsida    |    E-post

 

götene front

.....................................................................................................................................................................

Götene Kommun - sektor kultur och fritid

https://www.gotene.se/kommunochpolitik/tjanstemannaorganisation/sektorkulturochfritid.24634.html

 

533 80 Götene

Besök: Torggatan 4

 

Telefon 0511-38 60 00

 

I enheterna ingår följande verksamheter: Bibliotek, Fritid-förening, Fritid-ungdom, Kultur, Musikskolan

 Hemsida    |    E-post

 

_imagevaultfiles_id_44029_cf_2_logo2

........................................................................................................................................................................

Kulturförvaltningen Helsingborgs Kommun

www.helsingborg.se/startsida/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/kulturforvaltningen

 

Kulturförvaltningen, Billeplatsen 1

252 23 Helsingborg

 

Telefon 042-10 49 00

Telefax 0930-104 90

 

- Kulturförvaltningens verksamheter förmedlar stadens kultur

 Hemsida    |    E-post

 

logo

........................................................................................................................................................................

Kulturförvaltningen Halmstads Kommun

www.halmstad.se/omkommunen/kommunensorganisation/forvaltningar/kulturforvaltningen.839.html

 

Kulturförvaltningen, Kungsgatan 25

302 46 Halmstad

 

Telefon 035-13 70 04

 

- Vi berikar människors liv genom folkbibliotek, fritidsgårdar, och konst

 Hemsida    |    E-post

 

logo_vit_bg

........................................................................................................................................................................

Kultur- och fritidsförvaltningen Jönköpings Kommun

www.jonkoping.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar

/kulturochfritidsforvaltningen.4.6f09a03c14a14ad6d8a61c4.html

 

Box 1002, 561 24 Huskvarna

Besök: Drottninggatan 19

 

Telefon 026-10 69 95

 

- Vi driver och främjar verksamheter som bidrar till goda uppväxtvillkor för barn

 Hemsida    |    E-post

 

 

sala

........................................................................................................................................................................

Skolförvaltningen Sala Kommun

www.sala.se/Skola-forskola

 

Box 304, 733 25 Sala

Besök: Stora Torget 1

 

Telefon 0224-74 70 00

Telefax 0224-188 50

 

- Välkommen att kontakta oss

 Hemsida    |    E-post

 

 

__ANNONS__________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.