SÖK EN VARA ELLER TJÄNST      |      TIPSA OSS       |     SKICKA PRESSRELEASE                                                                                            FÖLJ OSS PÅ TWITTER FÖR FLER NYHETER twitter
ata  

AtaMedia

  | Svensk FöretagsFakta |    

        

Hem Om oss FöretagsFakta Kontakta oss  Industri kommun och förvaltning  Bygg och Fastighet Transport och motor Teknik Ekonomi och finans

 

 

streambim

 

 

 

  | NYHETER                                                                                                                           -         Kommentera artikel          Skicka nyheter/pressrelease 


    

 

 

Industri och politik – ny brittisk studie

 

 

I dessa brexit-tider har vi fått ögonen på en rapport från det brittiska näringsdepartementet – om ”Regulation for the Fourth Industrial Revolution”.

 

Den brittiska skriften är klart läsvärd – och den handlar inte bara om ”Industri 4.0” eller ”smart industri”. Den handlar om hur arbetet med regler – i första hand lagar och föreskrifter – kan fås att möta en snabb och potentiellt genomgripande teknisk utveckling. Syftet är att identifiera och utveckla arbetssätt för att åstadkomma regelverk som stöder innovation och samtidigt skyddar människor och miljö.

 

Rapporten utgår från fyra utmaningar. Den första är att få Storbritannien att ta täten inom artificiell intelligens och i den datadrivna revolutionen. Sedan handlar det om att maximera fördelarna för den brittiska industrin i den gröna omställningen och att bli ledande i omvandlingen av transport och samfärdsel. Till sist gäller det också att med hjälp av innovationer möta behoven hos en åldrande befolkning. I bakgrunden finns den uttalade avsikten att investeringarna i forskning och utveckling ska ha nått 2,4 % av Storbritanniens BNP år 2027.

 

Det är alltså inte lite det handlar om. Uppdelat i några områden gås utmaningarna igenom, tillsammans med en plan för hur brittisk politik och förvaltning på bästa sätt ska möta dem. Fokus ligger på att stödja experiment och resultat och att verka för tillgänglighet och dialog. Speciellt samspelet mellan innovation och regelverk uppmärksammas: hur och när är det lämpligast att reglera innovativa områden? Detta är en intressant läsning, även om förslagen, så här till att börja med, inte alltid är helt konkreta.

 

Särskilt betonas betydelsen av standarder för att stödja innovation och för att ge industrin tydliga spelregler. Standardisering framhålls också som ett alternativ till föreskrifter och, på den internationella arenan, som ett verktyg för att stärka den brittiska industrins position och konkurrenskraft.

Det är intressant att se hur det brittiska näringsdepartementet betonar vikten av att tillsammans med andra länder arbeta med internationella standarder för att göra det möjligt för innovatörer att samarbeta på internationella marknader, säger Thomas Korssell, VD på SEK Svensk Elstandard. SEK verkar inom el och elektronik och arrangerar nästa år IEC General Meeting, där tvåtusen standardiseringsverksamma från hela världen möts i Stockholm.

Den brittiska rapporten, ett ”White paper” på 35 sidor, kan laddas ner här.

 
 

 

ata   ATA Media                                                                                                                                                                       Ämne: Nyheter
 

 

 

 

 

 

 

 

--ANNONS___________________________

jernkontoret

 

boetten

 

eldon

 

finja bemix front

 

tåg i bergslagen

 

uppsala

 

veo

 

solelgrossisten

 

swid

 

e on

 

wps

 

mec

 

swede wheel

 

structor

 

bravida säkerhet

 

noxor

 

kornetsakustik

 

incert

 

elitfönster

 

science village scandinavia

 

toyota

 

outlander

 

hedin bil

 

kylservice

 


 

 

 

Copyright © ATAgruppen. Alla rättigheter reserverade Användarvillkor. Integritetspolicy.